Ödenmeyen borçlar nedeniyle evin eşyalarını satılması ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Ödenmeyen borçlar nedeniyle evin eşyalarını satılması ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle; davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, ödenmeyen borçlar nedeniyle evin beyaz eşyalarını sattığı, düzenli bir işte çalışmadığı ve kadının ailesini arayıp gelin kızınızı alın diyerek onu evden kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 13.09.2011, E. 2010/13093, K. 2011/13240.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir