Kumar oynayarak aşırı borçlanmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kumar oynayarak aşırı borçlanmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; taraflar eylemli olarak ayrı yaşamaya başlamadan önce davalı kocanın eşine sürekli olarak hakaret ettiği, kumar oynayarak aşırı borçlandığı ve bu suretle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Tarafların dava açıldıktan sonra, internet ortamında birbirlerine karşılıklı hakaret içeren iletileri mevcutsa da, bu husus davadan sonra gerçekleştiğinden kusur değerlendirmesine esas alınamaz. Davacı kadının da başkaca bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır.

Bu durumda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ve boşanmayı gerektiren olaylarda davalı kocanın tamamıyla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle, mahkemenin tarafları eşit kusurlu olarak kabul etmesi ve bu kusur belirlemesine bağlı olarak davacı kadının maddi tazminat ile manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermesi isabetsiz (mahkemece, tazminatlar için TMK.174/lve 2.maddesindeki diğer koşullann gerçekleşmiş olup olmadığı ayrıca takdir edilecektir) olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2010/15293, K. 2011/16627.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir