Eşini ahırda yatmaya mecbur bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini ahırda yatmaya mecbur bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı kadının birlik görevlerini yerine getirmediği, davacının ise eşini dövdüğü, eşini ahırda yatmaya mecbur bıraktığı, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, boşanmaya neden olan olaylarda kusurun ağırlığının davacı kocada olduğu, Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesi koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu husus nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 14.11.2011, E. 2010/18522, K. 2011/18439.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir