Eşiyle evlendiğine pişman olduğunu söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşiyle evlendiğine pişman olduğunu söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, eşini ve ailesini küçümsediği, “Elazığ’da unutamadığı biri olduğunu” söylediği ve 21.05.2008 tarihli dilekçe ile kendisine ait olduğunu kabul ettiği “günlüğünde” eşiyle evlendiğine pişman olduğuna ve başka bir erkeğe özlem duyduğuna ilişkin ifadeler bulunduğu, bu suretle güven sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta
haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 17.01.2012, E. 2010/17024, K. 2012/376.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir