Eşinin hastalığıyla ilgilenmemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin hastalığıyla ilgilenmemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davacı kocanın, davalı eşinin hastalığıyla ilgilenmediği; davalı kadının ise tanık Ali Tanrıverdi’nin anlatımından anlaşıldığı gibi kocasına ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin tarafların eşit kusurlu davranışıyla temelinden sarsılmış olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle davanın kabulüne (TMK. md. 166/1) karar vermek gerekirken; hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 06.07.2011, E. 2011/11024, K. 2011/11552.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir