Eşini eski eşiyle kıyaslayarak aşağılamak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini eski eşiyle kıyaslayarak aşağılamak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği ve eski eşiyle kocasını kıyaslayarak onu aşağıladığı, ev eşyalarına zarar verdiği; buna karşılık, davacı- davalı kocanın da birlik görevlerini yerine getirmediği ve güven sarsıcı davranış içine girdiği, ayrıca her iki tarafın fiilen ayrılmadan önce kavga ederek birbirlerine fiziksel şiddete varan davranışlarda bulundukları anlaşılmaktadır. Bu durumda, tarafların eşit kusurlu davranışlarıyla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı; Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesindeki boşanma koşullarının gerçekleştiği kabul edilmelidir. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kocanın boşanma davasının kabulüne karar vermek gerekirken, yetersiz gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 26.09.2011, E. 2010/12945, K. 2011/14051.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir