Soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm boşanma davasının neticesini etkileyeceğinden sonucu beklenmelidir- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm boşanma davasının neticesini etkileyeceğinden sonucu beklenmelidir

“Dava 09.04.2013 tarihinde açılmıştır. Davacı tarafından, dava sırasında 18.08.2013 tarihinde dünyaya gelen çocukla ilgili soybağının reddi davası açıldığı bildirilmiştir. Davacı, dava dilekçesinde eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal eden tutum ve davranışlarını ileri sürdüğüne ve çocuğun kendisinden olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu ifade ettiğine göre, soybağının reddi davası sonucunda verilecek hüküm, bu davanın neticesini etkileyecektir.

Aynı mahkemede görülmekte olan 2013/515 esas numaralı soybağınm reddi davasının, bu dava bakımından bekletici sorun yapılması (HMK md 165) neticesine kadar yargılamanın bekletilmesi ve davacının davranışının af niteliğinde olup olmadığının bundan sonra değerlendirilerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan hüküm tesisi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 12.03.2015, E. 2014/19617, K. 2015/4537)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir