Sadakatsiz eşe tepki niteliğinde hakaret boşanma sebebi oluşturmaz- Yargıtay Kararı

Sadakatsiz eşe tepki niteliğinde hakaret boşanma sebebi oluşturmaz

Eşine hakaret eden ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergileyen davacı kocaya, münferit hakarette bulunan kadının bu eyleminin tepki niteliğinde bulunduğunun bu durumda davalı kadının boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmadığı gibi, evliliğin sürdürülmesinde taraflar için bir yarar kalmadığından söz edilemeyeceği ve bu nedenle Türk Medeni Kanununun 166/2. maddedeki boşanma koşullarının da oluşmadığının anlaşılmasına göre; davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. (Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/6001, K. 2011/9537.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir