Cinsel ilişkiden kaçınma olgusunda daha önce bir kez ilişki kurulması ile daha önce hiç kurulmamış olmasının “kaçınma” olgusuna bir tesiri bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Cinsel ilişkiden kaçınma olgusunda daha önce bir kez ilişki kurulması ile daha önce hiç kurulmamış olmasının “kaçınma” olgusuna bir tesiri bulunmamaktadır

Davalı kadının cinsel ilişki kurmasına fiziksel engel teşkil edecek rahatsızlığınınbulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlendiği gibi cinsel ilişkiden kaçındığına dair yeterli delil de bulunmamasına rağmen davanın reddi yerine davanın kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.

Karşı oy: Davacı vekilinin 10.06.2009 tarihli delil ve açıklama listesinin 11/2. bendinde davalı kadının cinsel yaklaşım gösterme ve zorunluluğu bulunduğu belirtilerek, davalının bundan kaçındığından söz edilmiştir. Davacı vekilinin bu beyanıyla davalının kusuruyla cinsel ilişkinin bir kez bile gerçekleştirilmemiş olmasını mı, yoksa cinsel ilişki sıklığına davalı kadının karşı çıkmasını mı hedef aldığı hususu açık değildir. Bu nedenle mahkemece, “hakiminin davayı aydınlatma ödevi (HMK. md. 31 ) çerçevesinde davacı taraftan bu konuda açıklama yapmasının istenilmesi; açıklama sonucu cinsel ilişkinin hiç gerçekleştirilmediği iddia ediliyorsa; davalı kadının hymen’in ilişkiyle bozulmuş olup olmadığı; bozulmamışsa, bozulmadan cinsel ilişkiye uygun olup olmadığı konusunda kadın doğum uzmanı bulunan bir sağlık kurumundan rapor alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek gerçekleşecek sonucu uyannca bir karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Değerli çoğunluğun bozma görüşüne katılmakla birlikte bozma gerekçesine katılmıyor, araştırmaya yönelik bozma kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. (Y2HD, 15.12.2011, E. 2010/22834, K. 2011/22261.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir