Boşanma Davasına Derdestlik İtirazı

 AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI :

VEKİLİ   :

DAVACI :

VEKİLİ   :

KONU   :Davaya cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı sayın mahkemenizde müvekkilime karşı boşanma davası açmakta kötü niyetlidir.Davacı ile davalı müvekkilim arasında Hollada’da boşanma davası görülmüş olup işbu dava sonuçlanmış ve kesinleşmiştir.Hollanda’da açılış be kesinleşmiş olan işbu davanın ülkemizde tanınma ve tenfizi için XXX Esasına kayıtlı davamızı açmış bulunmakatayız.

2. Derdestlik itirazımız ile birlikte işbu davanın sayın mahkemenizin XX Esasına kayıtlı davanın sonucunun bekletici mesele yapmasını  talep ederiz.

3. MÖHUK m. 41 uyarınca derdestlik itirazının ileri sürülebilmesi için, yabancı ülkede ve Türk mahkemesinden görülen davaların tarafların kişi hallerine ilişkin bir dava olması gerekir. Kişi hallerine ilişkin davaların hangi tür davalar olduğunun belirlenmesi gerekirse bu davalar: Evlenmeye, Boşanmaya, Ehliyete, Nesebe, Vesayete İlişkin davalar olarak sıralanabilir[

4. MÖHUK m. 41 uyarınca yabancı derdestlik itirazının ileri sürülebilmesi için maddenin unsurlarının incelenmesinden şu şartların gerekli olduğu anlaşılmaktadır:Taraflardan en az birisinin Türk olması, Türk vatandaşının yabancı bir ülkede kişi hallerine ilişkin bir dava açılmış olması, Davaların taraflarının aynı olması, Davaların konularının aynı olması, Davaların sebeplerinin aynı olması gerekmektedir.Eldeki Hollanda mahkemesinden verilmiş ve kesinleşmiş olan dava bu şartları taşımaktadır.

5. Hollanda mahkemelerinde verilmiş olan ve sayın mahkemenizin Xx esasına kayıtlı olan tanıma ve tenfiz davamız sebebi ile eldeki boşanma davasında bekleme kararı verilmesini talep eder aynı gerekçe ile boşanma davasına ilk itiraz olarak derdestlik  itirazında bulunuruz.

6. Davacının dava dilekeçesinde bahsetmiş olduğu olgulara tamamı ile itiraz etmekteyiz özellikle bilinçli bir şekilde hiçbir bağlantı kurmadan müvekkilim hakkında haksız isnatlarda bulunulmuş olup bu husustaki şikayet hakkımızı da saklı tutmaktayız.

7. Davacı Hollanda’da aleyhinde verilmiş olan karardan haberdar olup istinaf yargılamasına bizzat katıldığı halde bu karar yokmuşçasına mahkemenizde dava açarak kötü niyetli bir şekilde hareket etmektedir.Davacının amacı aleyhinde verilmiş olan nafaka kararlarının ülkemizde uygulanmasını engellemektir.

8. Yukarıda saydığımız sebeplerle eldeki davanın reddini talep ederiz.

YASAL NEDENLER             : TMK. HUMK, Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                           :

Aile nüfus kayıt örneği

Davacı ve davalının SGK kayıtları

XXX Esas dosyası

Tanık beyanları (isim ve adreslerini ayrıca bildireceğiz.)

Yargıtay kararları

Her türlü yasal kanıt.

Yargılama aşamasında gelişen iddialara cevap amacıyla başkaca kanıt sunma hakkımızı saklı tutuyoruz.

İSTEM SONUCU :

  • Açıklanan nedenlerle öncelikli olarak sayın mahkemenizde yürüyen XXX esas sayılı dosyanın yargılamasının bitişine kadar eldeki boşanma davasının bekletilmesine
  • Davanın derdestlik nedeni ile reddine
  • Yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı yana tahmiline vekaleten saygıyla talep ederim.

DAVALI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir