Boşanma Davası İstinaf Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAH. İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Esas No:

Karar No:

İstinaf Yoluna Başvuran Davalı Karşı Davacı:

Vekili:

Davacı Karşı Davalı:

Vekili:

Dava Konusu: xx Mahkemesi .. Esas .. Karar .. tarihli kararda asıl dava yönünden; davanın kabulü, tarafımıza yüklenen tazminat yükü, karşı davamız yönünden maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası taleplerimizin reddi kararlarına karşı istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

İstinaf Nedenleri:

Yerel Mahkemenin gerekçeli kararı incelendiğinde özetle; asıl davanın kabulüyle tarafların boşanmasına, dosya içerisinde sunduğumuz CD çözümünün hangi tarihte yapıldığının ispatlanamaması gerekçesiyle kurulan hatalı karar ile hükme esas alınmamasına, 10.000,00 TL maddi 10.000,00 TL manevi tazminatın karşı taraftan alınarak müvekkilime yüklenmesine ; karşı dava yönünden müvekkilim .. in ağır kusurlu .. in ise az kusurlu sayılmasından sebeple müvekkilimin maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Ancak yerel mahkemenin bu kararları hukuk bütünlüğüne ve hakkaniyete aykırı olup bozmayı gerektirir. Şöyle ki;

1. Müvekkilim maruz kaldığı şiddete rağmen gerekçeli kararda dahi bu

durumların şahsiyet ve aile bütünlüğüne karşı yapılan ağır saldırı teşkil eden hallerden olduğu yazılmasına rağmen hüküm kurulurken bu durumun göz önüne alınmaması hukuka aykırıdır ve bozmayı gerektirir.

Müvekkilim .. in .. tarafında şiddet gördüğü

dosyada da sunduğumuz deliller ışığında açıktır. Şöyle ki; müvekkilim .. tarihinde .. Polis Merkezi Amirliğinde düzenlenen şikâyet tutanağında da görüldüğü üzere müvekkilim .. ifadesinde .. günü 16.30 sıralarında çıkan bir tartışmadan dolayı eşinden küfür içerikli sözler işittiğini, bu sözler yanında ölümle tehdit edildiğini, ..’ in müvekkilimin üzerine yürüyüp saçlarından tutarak yumruk attığını, silahını müvekkilime doğrulttuğunu belirtmiştir. Yine aynı ifadesinde daha önce de eşi tarafından darp edildiğini fakat evliliğinin bozulmasını istemediği için şikayetçi olduğunu yazmıştır.

Bu ifaden anlaşılacağı üzere müvekkilim tehdit edilmiş ve şiddet görmüştür.

Ayrıca belirtmek isterim ki şikayet tutanağında geçen ‘’Önceki gördüğüm şiddetleri evlilik birliğinin bozulmaması için şikayette bulunmadım. ‘’ sözlerinde de müvekkilimin Türk örf ve adetlerinde büyüyüp evliliğini de bu şekilde ilerlettiğini kanıtlar niteliktedir. Zira Türk örf ve adetlerinde evlilik içerisinde zaman zaman tartışmalar yaşanabileceği, eşler arasında

böyle durumlar olabileceği fakat bu durumlar karşısında hemen her şey yakılıp yıkılmadan olumlu, hoşgörülü, alttan almalı davranışlarla bu sıkıntıların atlatılabileceği düşünülmektedir. Müvekkilim de maruz kaldığı şiddete rağmen hemen gidip şikayetçi olup yasal prosedürü başlatmadan önceki darplarında sessiz kaldığını ileri sürmüştür.

Tekrarlanan şiddetler akabinde .. tarihli şikayet tutanağı düzenlenmesiyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 5.maddesi 2.fıkrası uyarınca .. Polis Amirliği müvekkilimin kusurlu eşi tarafından korunması durumunu gecikmesinde sakınca bulunan hal olarak görülmüş ve kolluk amirince koruma talebi istenmiştir .. 1. Aile Mahkemesi bu talebi yerinde görerek ..’ e 3 AY süreli koruma kararı vermiştir.

2. Yerel mahkeme kararında hükme esas alınmayan delilimiz olan konuşma ses

kayıtları yalnızca dosya içeriği incelenmesiyle hangi tarihte yapıldığı açıkça ortaya çıkacak niteliktedir. Fakat yerel mahkeme tarafından özenli inceleme yapılmamış olduğundan bu yöndeki kararı bozmayı gerektirir.

Müvekkilimin şiddet gördüğünün bir diğer kanıtı olan CD çözümlemesinin ise yerel mahkeme, tarihin ispatlanmaması sebebiyle hükme esas almamıştır. Ancak . Aile Mahkemesi Hakimliğinin .. tarihli celsesinin 15 numaralı ara kararı gereği sunmak istediğimiz telefon ses kaydı ve çıktıyı süre verilerek karar kısmında delil olarak istenmiştir.. tarihinde ise tarafımca 1 adet CD ve 1 adet fotoğraf dosya içerisine alınması talebiyle yerel mahkemeye sunulmuştur. . tarihli celsede hakim bu sunumu görüp okuyarak dosyaya koyduğunu duruşma tutanağına işlemiştir. Yine tarafımca CD çözümleme raporuna karşı beyanlarımızı içeren ..tarihli dilekçede bu ses kaydının müvekkilimin eşi .. tarafından şiddete maruz kaldığı kendini çocuklarını can güvenliği için odaya kilitlediğinde yani .. tarihinde telefonu aracıyla kayıt ettiği beyanında bulunmuştum. Diğer yandan çözümlemede geçen müvekkilimin sesinden olan kısmın birinde’’ yine silahına sarıl da… sen alışkınsın…’’ sözlerinden bile .. olayı sonrasında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Tüm bunlara rağmen gerekçeli kararda CD’nin hükme esas alınmaması kararı gerçekliğe aykırı ve bozmayı gerektirir niteliktedir.

Re’ sen incelenecek hususlar

İstem: Yukarıda açıklanan nedenlerle xx Aile Mahkemesi xx Esas xx Karar ve xx tarihli kararına karşı yapmış olduğumuz istinaf talebimizin kabulü ile kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak hüküm hakkında itirazlarımız doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesini arz ve talep ederiz. TARİH

İstinaf Kanun Yoluna Başvuran Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir