2023 İçin Boşanma Davasında Avukat ve Mahkeme Ücreti

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti ve Masraf Tutarları (Mahkeme Gideri ve Harç)

Boşanma davasında avukata ödenmesi gereken ücret davanın zorluğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukatınızın boşanma davasına harcayacağı emek ve zaman belirleyicidir. Bu süreçte avukatınızın yapacağı işlemler, yazışmalar, araştırmalar boşanma davasında avukatlık ücretinin tutarını belirler.

2023 yılı için boşanma davalarında avukatların aldığı ücretleri ve masrafı tanımlayacağız.  Her yıl Barolar(Avukatların Meslek Odaları) tarafından avukatların asgari alması gereken ücretler açıklanır. Avukatların bu asgari tutar aşağısında davayı almak kendi insiyatiflerindedir. En çok görülen boşanma davalarının ücretleri uygulamada şu şekildedir:

            Boşanma avukatı ücretleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 15.000 TL

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 17.900 TL

NOT: Bu ücretler Barolar tarafından önerilen tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir. Ancak pratik hayatta görülmektedir ki neredeyse bu fiyatların yarısı oranında boşanma avukatları ücret talep etmektedir. Dolayısı ile avukatlık ücretlerinin “cep yaktığı”nı söylemek doğru bir tespit değildir.

Boşanma Avukatı Talep Edeceği Ücreti Nasıl Belirler?

Her işte olduğu gibi boşanma davalarında da talep edilecek ücret, davanın zorluğuna oranla belirlenir. Boşanma avukatı davanıza ne kadar emek harcayacak ise emeği oranında ücreti arttırabilir. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar, müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler, dava stratejisi, delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması, gerekir ise bilirkişi raporları, hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur. Adana boşanma avukatı ile başka bir ildeki boşanma avukatının talep edeceği ücretler farklılık gösterebilir.

Diğer Aile Mahkemesi’nde görülen dava çeşitleri ve boşanma süreçlerinin avukatlık ücreti ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İlk olarak Barolar tarafından açıklanan ve avukatların alması gereken asgari ücret tutar tablosunu incelememiz gerekir. Bu tablo doğrultusunda uygulamada avukatların boşanma davasına ne kadar ücret talep ettiklerini ve bu ücretin nasıl değişiklik gösterdiğini anlatacağız. Öncelikle boşanma avukatların alması gereken ücretler tablosunu inceleyiniz. Sonrasında bu tabloyu ve boşanma davanızın türüne göre avukatın sizden ne kadar ücret talep edeceğinizi ayrıntılandıracağız.

Boşanma Avukatı Ücretleri Değişkenlik Gösterir Mi?

Tarifeye bakacak olursak boşanma davaları 2 başlık altında incelenmiş durumda. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak. Anlaşmalı boşanma avukat ücreti 15.000 TL iken, çekişmeli boşanmalarda avukatlık ücreti 17.900 TL olarak belirlenmiştir.

Çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla maddi ve manevi tazminat talepleri görülmektedir. Taraflar madden ve manen uğradıkları zararlar neticesinde eşlerinden mahkeme kanalıyla tazminat talep ederler. Boşanma davasında bir avukat bu tazminattan belirli bir yüzde olarak ücret alma hakkına sahiptir. Kanunen bu ücret yüzde(%) usulü belirlenmiştir. Tazminatlı boşanma davalarında avukat ücreti, tazminat tutarının %15’i olarak belirlenir. Avukat bu yüzdeden başka ayrıca 17.900 TL talep edebilecektir. Yani 17.900 TL + Tazminat tutarının %15’i ücrete hak kazanır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatların Ücretlendirme Kalemleri

Anlaşmalı boşanma sürecinde bir takım belge ve bilgiler gerekir. Avukatlar bir boşanma davası sürecinde şu gibi işlemleri yapmakla yükümlüdürler:

 1. Mahkemeye başvuru harcı
 2. Dava Dilekçesi ve Protokolünün Hazırlanması
 3. Süreç boyunca girilecek duruşmalar ve temyiz süreci.

Bu kalemler yanında değişkenlik gösteren ve sonradan meydana çıkabilecek boşanma avukatının işlemleri şu şekildedir:

 1. Boşanma sürecinde çeşitli kurumlar ile yazışmalar,
 2. Müvekkil ile uzun ve detaylı görüşmeler,
 3. Dava stratejisi,
 4. Delil ve ispat niteliğinde olguların toplanması,
 5. Gerekir ise bilirkişi raporları,
 6. Hizmet durum belgeleri gibi aksiyonlar söz konusudur.

Boşanma Davası Harç Ücreti Nedir?

Boşanma davası açarken mahkemeler davacı taraftan harç adı altında mahkeme masrafı almaktadır. Bu masraf devlet tarafından tahsil edilmektedir. 2023 yılı için boşanma davası harç ücreti 600 TL’dir.

 Boşanma davası mahkeme ve harç ücreti

Boşanma davası açılırken söz konusu bu harcın ödenmemesi durumunda dava şartı eksikliği söz konusu olur. Bunun anlamı davanız mahkeme tarafından harç eksikliği nedeni ile reddedilir. Boşanma davasında harçlandırma usuli bir işlemdir.

Boşanma Davalarında Mahkeme Ücreti Ne Kadardır? 

Mahkeme tarafından alınan masraf hukuken “harçlandırma” olarak adlandırılır. Dolayısı ile yukarıda bahsettiğimiz doğrultuda boşanma davasında mahkemeye yapılacak masraf 600 TL olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma süreci boşanacak taraflar için en sancısız ve hızlı süreçtir. Bu süreçte “avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti” ve “avukatsız anlaşmalı boşanma ücretleri” merak konusudur. 

 • Avukatlı anlaşmalı boşanma ücreti : 15.000 TL’dir.(İllere göre değişkenlik gösterir.)
 • Avukatsız boşanma ücreti: 1500 TL’dir.(Bu tutar sadece mahkemeye ödenen harç ücretidir.)

Anlaşmalı boşanma davaları ortalama 1 hafta sürmekte ve ekonomik olarak tasarruflu bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davalarında tek bir avukat görevlendirildiği için taraflar söz konusu boşanma ücretini ikiye bölerek ödeme yapabilirler. Çekişmeli boşanma davasında böyle bir imkan mümkün değildir. Çekişmeli boşanma fıtratı gereği iki avukatın iddia ve savunma süreçleriyle geçer.

Anlaşmaşı boşanmanın tanımı olarak; tarafların mal rejimi, velayet, tazminat, nafaka gibi her konuda anlaşmaları sonucunda tek celsede boşandıkları süreç tanımı getirilebilir. Adana Avukatlarından Saim İncekaş bu süreçi bizzat deneyimleyen bir avukat olarak ortalama 1 hafta süre içerisinde anlaşmalı boşanma davalarını sonlandırdığını beyan etmektedir.

Boşanma Davalarında Ücreti Hangi Taraf Öder?

Boşanma davalarında ücretlendirme davanın türüne göre değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle tarafların avukatın ücretini ortak olarak paylaştıkları görülür. 

Çekişmeli boşanma davalarında ise davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa ait gider-masraf ve avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlendirilir. Bu husus mahkeme tarafından gerekçeli kararda açıkça belirtilir. Yani kaybeden taraf kendi avukatının ücretini ödedeği gibi, ayrıca davayı kazanan karşı tarafın da ücretini ödemekle yükümlendirilir.

İllere Göre Boşanma Avukatı Ücretleri 

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 15.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 17.900 TL

Adana Boşanma Avukatı Ücretleri:  Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 15.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 17.900 TL

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 15.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 17.900 TL

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri: Anlaşmalı Boşanma Ücreti : 15.000 TL – Çekişmeli Boşanma Ücreti : 17.900 TL

Boşanma Avukatının Aldığı Vekalet Ücreti ile İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay

13.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/38303

Karar : 2015/33425

Tarih : 17.11.2015

Özet: Boşanma davalarında aslolanın öncelikle tarafların barışmaları ve aile birliğinin devam etmesi olduğu, somut olayda da bu durumun gerçekleştiği ve tarafların sulhunun, davacı avukattan vekalet ücretini kaçırmak maksadıyla olmadığı gibi Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesinin uygulanmasının da mümkün olmadığı gözetilmelidir.


Yargıtay

2.Hukuk Dairesi

Esas : 2013/7497

Karar : 2013/20248

Tarih : 09.09.2013

Özet: Boşanma davalarında harç ve yargılama gideri ile vekalet ücreti boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Boşanma davalarında maktu harç alınır. Boşanma davaları içinde istenen boşanmanın fer’i (eki) niteliğindeki tazminatlar nedeniyle ayrıca harç ve vekalet ücreti alınamayacağı gibi; bunların kabul veya reddedilen bölümleri nedeniyle yargılama giderleri de dağıtıma tabi tutulamaz.

Yazar Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

14 yorumlar

 1. Çekişmeli boşanmalarda dava değerinin % 15’i ne demektir?

  • Selamlar, maddi-manevi tazminat talebiniz dava değerini oluşturur. Örneğin 50.000 maddi, 50.000 manevi tazminat talep ettiyseniz toplam 100.000 TL dava konusu olur. Bu tutarın %15’i ise 15.000 TL’dir.

  • Birsey sormak istiyorum cekismeli bosanma davalarinda yuzde uzerinden pay almak zorunlu mu örneğin bir milyon bi para alindi bu ücretin %10 unu avukat talep etmek zorunda mi

   • Yüzde olarak almak zorunlu değildir. Avukatların tercih edebileceği 2 ayrı hizmet bedeli anlaşması yöntemi vardır. Birincisi sabit bir ücrete anlaşmak, ikincisi ise dava konusu üzerinden %25’e kadar kazan-kazan usulü anlaşmak.

 2. Çekişmeli dava oldu mahkeme kararı çıktı fakat avukatlar karar alıp daha sonra 2 haftalık süreçten sonra itiraz olmazsa soyadım değişebilirmiş avukatlar ne kararı alacaklar ben kendim bu kararı aldırttıramaz mıyım?

 3. Merhaba ben eşimle 9 senedir evliyim 2 çocuğumuz var eşim çok sinirli beni ve çocuklara sözlü ve dayak ile saldırıyor ayrılmak istiyorum çocukların velayetlerini ben istiyorum durumum yok barodan avukat istemeyi düşünüyorum anlaşmalı olamaz çünkü çocukları vermek istemiyor buna rağmen baro bana avukat verir mi?Cevap verirseniz çok sevinirim.

 4. merhaba ben 26 yıllık evlıyım esımle sıddedlı gecımsızlıgımızz var pıskolajık baskı hakaret ben ve cocuklarıma ayrılmak ıstıyorum maddı gelırım yok anlasmalı bosanmaz cekısmelı olunca haklarım ne olur arabamız mız var bun dan hak alırmıyım aynı evde ayrı odalarda yasıyoruz yardımcı olurmusunuz tesekkurler

 5. Çekişmeli boşanma davasında tazminat talep etmeksizin var olan malların paylaşımında avukata yine %15 ödeniyor mu? Yanıtınız için şimdide teşekkür ederim

 6. Bosanma davasi acmak istiyorum maddi durumum yok ne kadar bir ucret gerekir avukatsiz olarakda yazarsaniz sevinirim

 7. Sayın avukat saim bey sizden bir konuda bilgi alabilirmiyim şöyleki boşanma davasi bitti istinafa gidildi yargıtaya gidilmadi 20000 tl tazminat hukmetti istinaf bunun tebligatı tarafa yapilmadan kadinin avukatina hangi şartlarda avukatlik ücreti veroliyor avukatimızin demesi davanin içinde kaybedilen her aşamaya karşi tarafin avukatina ucret ödenir diyor ben buna pek inanmadim işin doğrusu şu şekilde olmasi değilmi tarafa tebligat çikarilir takdir edilen tazminat günunde ödenmez ozaman avukat icraya verir tahsil için ozaman belki karşi taraf avukatina ucret ödenir diye düşunuyorum bu konuyla ilgili goruşlerinızi almak isterim birde kadin güvenlik olarak çalisiyor çalışan kadına nafaka zorunlügu varmı saygılar sunar cevabınizi beklerim şimdiden yardimlar için çok teşekür ederim mahmut gülsün sinop

 8. Slm benim boşanma davam bitti sonuçlandı ama Bi sorun var avukat paralarını ödedik ama şimdi avukat mahkemenin avukatlara askari Bi üçret çıkarmış 4800 TL bu dogrumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir