Ayrı İkametgah Edinme Dava Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Davalı kocamdan ayrı bir mesken edinmeme karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR:

1. Müvekkilim ile davalı 15 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden biri 4 diğeri 7 yaşında olmak üzere iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

2. Müvekkilimin evlilik birliğinin yürütülmesi konusunda davalıdan hiçbir sorunu bulunmamaktadır. Ancak, davalı geçirmiş olduğu trafik kazası neticesinde yatmış olduğu hastanede kendisine verilen kan neticesinde HIV mikrobunu kapmıştır. Kendisine her türlü tıbbi müdahaleler yapılmakta ve tedavisi devam etmektedir. Müvekkilim de elinden gelen her türlü destekte bulunmaktadır. Fakat bulaşıcı bir hastalık olduğu için özellikle çocukların sağlığı açısından ortada hayati bir tehlike bulunmaktadır. Müvekkilimin davalı ile aynı meskende kalması durumunda gerek çocukların ve gerekse kendisinin de aynı hastalığı yakalanacağı doktor raporlarıyla sabittir.

3. Müvekkilimin eşine çok bağlı olmasına rağmen gerek kendi sağlığı ve gerekse çocukların sağlığı açısından ayrı mesken edinmesinde yarar vardır. Ancak bu konuda müvekkilimin eşi ve ailesi rıza göstermemişlerdir. Bu nedenlerle iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun md 197 ve ilgili hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Doktor raporları, bilirkişi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davanın kabulü ile müvekkilimin ayrı bir mesken edinmesine izin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir