Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır- Yargıtay Kararı

Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır

Karar ve davacının temyiz dilekçesi kısıtlı davalı asile tebliğ edilmiştir. Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icap etmedikçe mümessillere yapılır.(7201 sayılı Tebligat Kanunu md. 11/3) Karar ve temyiz dilekçesinin davalının kanuni temsilcisine tebliğ edilerek yasal süreler geçtikten sonra incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın yerel mahkemesine iadesine, oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 07.07.2011, E. 2010/10635, K. 2011/11707.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir