Eşin davranışları iradi değilse kusurundan da söz edilemeyeceğinden ancak akıl hastalığına dayalı bir dava varsa boşanma kararı verilebilir- Yargıtay Kararı

Eşin davranışları iradi değilse kusurundan da söz edilemeyeceğinden ancak akıl hastalığına dayalı bir dava varsa boşanma kararı verilebilir

Dava evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına (TMK. md.166) dayalı olarak açılmıştır. Yargılama sırasında davalı akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanmış kendisine vasi atanmıştır. Bu durumda davalının davranışları iradi olmadığından kusurundan söz edilemez. Akıl hastalığına (TMK. md.165) dayalı bir dava da bulunmamaktadır. O halde Türk Medeni Kanununun 166.maddesine dayalı olarak açılan davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki boşanma hususu temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir. (Y2HD, 22.02.2010, E. 2010/1960, K. 2010/3113.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir