Davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hal alıp almadığı belirlenmelidir- Yargıtay Kararı

Davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hal alıp almadığı belirlenmelidir

Dava, Türk Medeni Kanununun 165.maddesinde yer alan “akıl hastalığı” sebebine dayalıdır. Davalı kadının Ankara Numune Hastanesinin 19.01.2010 gün, 873 nolu raporuna göre şizofreni hastası olduğu hastalığın sürekli olduğu ancak vasi tayini gerekmediği bildirilmiştir. Rapor kendi içinde çelişkilidir. Davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hal alıp almadığı (TMK. md 165) İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden rapor alınarak belirlenip, vasi tayini yönünden de değerlendirilerek sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 23.05.2011, E. 2010/8296, K. 2011/8811.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir