Davalı eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmalıdır- Yargıtay Kararı

Davalı eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmalıdır

Dava akıl hastalığı sebebiyle açılmış (TMK md 165) mahkemece de Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ve diğer hastanelerin raporlarıyla davalı kadının akıl hastası (Rezidüel Şizofren) olduğu tespit edilmiştir. Bu durum karşısında davalı kadına vasi tayini için yeniden Sulh Hukuk Mahkemesi’ne (vesayet makamı) bildirimde bulunularak (TMK md 405,462/8 ve HUMK.md.42), yargılamaya devamla hüküm kurulması gerekirken bu yön gözetilmeden işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 30.09.2010, E. 2010/14929, K. 2010/15716.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir