Akıl hastalığı nedenine dayalı açılan boşanma davasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilemez- Yargıtay Kararı

Akıl hastalığı nedenine dayalı açılan boşanma davasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilemez

Dava, Türk Medeni Kanununun 165. maddesinde yer alan akıl hastalığı nedenine dayalı olduğu halde mahkemece aynı kanunun 166/1. maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; boşanma hükmü temyiz edilmediğinden bu husus bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret etmekle yetinilmiştir. (Y2HD, 11.05.2011, E. 2010/6963, K. 2011/8155.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir