Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi

Uzaklaştırma kararının uzatılması dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda sizler için açıkladık.

6284 sayılı kanuna dayanılarak alınan uzaklaştırma kararı tekrardan uzatılabilir. Bu kapsamda uzaklaştırma süresinin sona erdiği tarihten itibaren “koruma kararının uzatılması” talepli dilekçe ile başvuru gerekir. Aşağıda Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından Adana Aile mahkemesine bu yönde sunulan dilekçe örneği mevcuttur.

Uzaklaştırmanın Uzatılması Dilekçesi 1

KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna kapsamında  koruma kararının uzatılması  talebimiz hakkında

AÇIKLAMALAR :

Yukarı da Esas numarası yazılı mahkemeniz de görülmekte olan Boşanma davasın da  Müvekkilim  X  Davalı  Eşi  X tarafından  sürekli hakaret ve  tehdit edilmekle  birlikte , küçük düşürücü ifadelere maruz bırakılmaktadır.  Müvekkilim X yaşında olup kendini savunamayacak derece de yaşlıdır  Müvekkilin can güvenliği tehlike altındadır. Öyle ki Müvekkil  Yaşadığı konutu terk edip komşusunun evine sığınmıştır.

Sayın mahkemenize vermiş olduğumuz  … havale tarihli dilekçesi ile

Müvekkilime şiddet Uygulayan XAleyhine olmak üzere 6284 sayılı yasadaki tedbirlerin uygulanmasını talep etmiş etmiştik.

Dosyadaki belgelere göre talep mahkememizce değerlendirilmekle, beraber Talebimiz  kısmen kabül edilmiş olup

2-6284 sayılı yasanın 5.maddesinin 1/a,/1b,1/c,1/d maddeleri uyarınca şiddet uygulayan hakkında verilen tedbirlerin 30 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANMASINA,

a)Lehine tedbir istenene yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda BULUNMAMASINA,

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye TAHSİS EDİLMESİNE,

c) Tedbir istenenin bulunduğu konuta, okula, işyerine YAKLAŞMAMASINA,

d ) Lehine tedbir istenenin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına ve tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına YAKLAŞMAMASINA, karar verilmiş ve bu süre dolmuştur.

Müvekkilime yönelik  devam eden tehditler nedeniyle verilen koruma kararının süresinin uzatılmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Tanıklar ve sair yasal delil.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda açıkladığımız ve  re’sen gözetilecek nedenlere göre sayın mahkemenizce müvekkilim …  hakkında  6284 sayılı yasa gereğince  verilen KORUMA KARANINI SÜRESİNİN UZATILMASINI vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim

Uzaklaştırmanın Uzatılması Dilekçesi 2

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ  :

DAVALI  :

KONU     : 6284 sayılı kanuna göre verilen koruma ve uzaklaştırma kararının uzatılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Davalı hakkında İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nin 2020/… D. İş sayılı dosyası ve Mahkemeniz tarafından da 2020/… D. İş sayılı dosyada da 6284 sy gereği davalı hakkında gerekli tedbirlerin alınması için uzaklaştırma kararı verilmişti.

Davalı agresif bir yapıya sahip birisidir. Müvekkil evlilik birliği boyunca birçok defa gerek sözlü gerek psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Buna ilişkin deliller Sayın Mahkemenize ait işbu dosyada mevcuttur. Yine mezkur durumlar ile ilgili darp raporları ile birlikte davalı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş ve söz konusu soruşturma da devam etmektedir.

Öte yandan davalı ile müvekkil arasında İstanbul Anadolu … Aile Mahkemesi’nin 2020/… Esas sayılı dosyası ile mal rejiminden kaynaklanan dava açılmıştır.. Bu dava halen derdest olup, yargılama devam etmektedir.

Yine müvekkil ile davalı arasındaki boşanma davası da Sayın Mahkemenizde derdest olup işbu dosyada devam etmektedir.

Hal böyle olunca, davalının devam eden bu davalar ve soruşturma nedeni ile müvekkile çok öfkeli ve sinirli olduğu kendisine zarar verme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz. Eylem, davranış ve söylemleri ile zarar verme niyetinde olduğunu  defalarca da tekrarlamıştır. Karşı tarafın müvekkile yönelik olası bir fiziksel, psikolojik veya sözlü bir saldırısını veya şiddetini bertaraf etmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle, aleyhine boşanma davası ve mal rejiminden kaynaklanan dava açmış olduğumuz ve suç duyurusunda bulunduğumuz davalının müvekkile zarar verme, rahatsız etme ve şiddet uygulama ihtimalini bertaraf edebilmek adına mahkemenizce verilen uzaklaştırma ve koruma kararının uzatılmasını ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi adına gereğinin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                     Davacı Vekili

Koruma Kararının Uzatılması Dilekçesi 3

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 6 aylık süre ile verilen koruma tedbirinin uzatılması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Sayın mahkemenizin 15 Tarih 13 D. İş 11 K. Sayılı kararı ile karşı tarafın;

– Müvekkilimize şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,

– Müvekkilimizin bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına,

– Müvekkilimizi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,

6 ay süre ile karar verilmiştir.(EK-1)

2-) Verilen koruma tedbirinin ardından, 15 tarihinde saat 03:00 sıralarında karşı taraf, müvekkil taksiden inip evine doğru yürürken 2 kez araç ile müvekkilin yanından geçip rahatsız etmiş, akabinde aracını müvekkil ve arkadaşının üzerine sürmüş, akabinde aracından inip müvekkili darp etmiştir. Müvekkilim konu ile alakalı Adana Asayiş Büro Amirliği’nde ifade vermiştir. (EK-2) Bu soruşturma kapsamında koruma tedbirinin ihlali ile ilgili olarak Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi 15 Sayılı dosya açılmıştır. (EK-3)

3-) Tüm bunların yanında karşı taraf müvekkilimin kendisini telefondan engellemesi sebebiyle müvekkile ulaşamasa da, ailesini ve arkadaşlarını rahatsız etmeye devam etmektedir. Ayrıca Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi 15 E. Sayılı dosya (EK-4) ile görülen davada, karşı taraf müşteki sanık olup, müvekkilim dava devam ettiğinden endişe içindedir ve koruma kararının uzatılması gerekmektedir. Bu sebeplerle, karşı tarafın Müvekkile şiddet tehdidi, şiddet, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, müvekkile, müvekkilin bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına, Müvekkili İletişim araçlarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine ilişkin tedbir kararlarının mahkemenizin uygun göreceği şekilde uzatılmasını talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER : 2709 S. K., 6284 S. K. 4721 S. K, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği

HUKUKİ DELİLLER :

1. Adana Asliye Ceza Mahkemesi 11 Sayılı dosyası

2. Adana 2. Aile Mahkemesi 15 D. İş 11 K. Sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanmasını teminen, 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile birlikte, 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde verilen koruma tedbirinin mahkemenizin uygun göreceği şekilde 6 ay süre ile uzatılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederim.

İstem Sahibi Vekili

EKLER:

1- Adana 2. Aile Mahkemesi 15 D. İş 11 K. Sayılı kararı

2- 15 tarihinde Adana Asayiş Büro Amirliği’ne verilen ifade tutanağı

3- Adana Asliye Ceza Mahkemesi 15 Sayılı dosya iddianame

4- Adana Asliye Ceza Mahkemesi 11 E. Sayılı dosya iddianame

5-Vekaletname

6-Vekalet Harcı Makbuzu

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin