Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Nedeniyle Koruma Kararı Talebi

Fiziksel ve Psikolojik Şiddet Nedeniyle Koruma Kararı Talebi

ADANA NÖBETÇİ ( ) AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN GEREĞİ

TEDBİR İSTEMLİDİR.

 

TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR.

 

DOSYA NO :

DAVACI         : 

VEKİLİ         : 

DAVALI         : 

KONU            : Müvekkilim X’ in eşi Davalı X tarafından gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet nedeni ile 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın takdimidir.

 

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim X eşi Davalı X tarafından X tarihinde şiddete uğramış ve sopayla dövülmüş, ciddi şekilde yaralanmış, çeşitli ağır hakaretlere maruz kalmıştır, müvekkilimi daha fazla dövülmekten ve belki daha vahim sonuçlar doğurabilecek eylemlerden karşı dairede ikamet eden müvekkilimin annesi ve babası kurtarmıştır.

Müşterek çocukları babalarının annelerine uyguladığı bu şiddete tanık olmak zorunda kalmışlardır.

2- Müvekkilim X aynı gün özel hastaneye gitmiş ancak hastane rapor veremeyeceğini, karakola gitmesi gerektiğini söylemiştir.

Bunun üzerine Müvekkilim X Asayiş Büro Amirliği’ ne başvurmuş ve X Devlet Hastanesi’ ne götürülerek rapor alınmıştır. Bir nüshası müvekkilime verilmediği için ilgili rapor müvekkilimde mevcut olmayıp X Asayiş Büro Amirliği’ nde bulunmaktadır.

3- Davacı ile davalının X adlarında müşterek çocukları bulunmaktadır. Çocuklardan X annelerinin yanındadır. 3. çocuk X babası tarafından alıkonulmuş olup şu anda son derece uygunsuz koşullarda babasının yanında kalmaktadır.

4- Babasının kaldığı evde 13 yaşındaki X’ in yemek, yıkanma ve benzeri temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği sağlıklı bir ortam bulunmamaktadır.

5- Davalı X okula giderek çocuklarını rahatsız etmekte ve çocuk yaşlarında duymamaları, muhatap olmamaları gereken konuşmalar yapmakta ve eşi, müşterek çocuklarının annesi X’ i kötülemektedir. Eşi ve çocukları son derece rahatsız olup, bu nedenle çocukların psikolojik durumu bozulmuştur.

6- Davalı X’ in alıkoyduğu küçük kızı X henüz 13 yaşında olup annesinin ilgi ve bakımına muhtaçtır.

7- Müvekkilim davalı eşinin ekonomik durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değildir. Davacı X tarafından eşi davalı X nda çalıştığı bilinmektedir.

8- Müvekkilim X kendisinin, çocuklarının, annesi ve babasının can güvenliği için ciddi şekilde endişe duymaktadır.

Arz ve izah ettiğimiz nedenlerle iş bu davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : 6284 sayılı kanun, ve diğer ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER : Ekte yer alan belgeler, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;

 

Davalı X’ in

  1. Şiddet, tehdit ve hakaretlere ilişkin tüm eylemlerinin önlenmesine,
  2. Müvekkilim X ve çocuklarının yaşadığı yerlerden X adresindeki müşterek konut ve çocukların okulu olan X İlköğretim Okulu –X) derhal uzaklaştırılmasına ve yaklaşmamasının sağlanmasına,
  3. Müşterek çocuklarla ilgili olarak kişisel ilişkinin kaldırılmasına,
  4. Davalı X ve yakınlarının iletişim araçları ile rahatsız etmemesinin sağlanmasına,
  5. Varsa (bilgimiz dahilinde değildir) silahının müsadere edilmesine,
  6. Şiddet uygulayan aynı zamanda 5 nüfuslu evin geçimini sağlayan ve ekonomik olarak katkıda bulunan kişi olduğundan tedbir süresince TEDBİR NAFAKASI’ NA HÜKMEDİLMESİNE,
  7. X yaşındaki X‘ in babasından alınarak annesine teslimine (çocuğun saat X’ a kadar X İlköğretim Okulu – .X adresinde olduğu daha sonra X olduğu bilinmektedir.,
  8. Ayrıca 6284 sayılı kanun ve ilgili tüm mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirlerin derhal alınmasına, 6 ay süreyle tedbir kararı verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Ekler:
Ek – 1 : Çocukların nüfus cüzdan suretleri
Ek – 2 : Vekaletname sureti

                                                                                                       DAVACI

                                                                                                       VEKİLİ

Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir