Boşanma Davası Devam Ederken İstenen Koruma Talebi Örneği

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI:

TALEP: 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1. Davalı kocanın 15.03.2021 tarihinde müvekkil kendisine kişisel eşyalarını teslim ederken müvekkile tensip zaptı ile tahsis edilmiş eve girmek ve televizyon ile oyun konsolunu da almak için zile basarak ve kapıyı yumruklayarak ” adi pislik, sana kapıyı kilitlemeyi gösteririm adi köpek çık dışarı , hırsız köpek aç kapıyı aşağılık namussuz ve komşulara seslenerek buna selam verenin a… Koyuyum, kimin g… Yiyorsa selam versin buna, a… Koyduğumun hırsızları sizi” beyanlarında bulunmuştur. Ayrıca mahkeme kararı ile müvekkil ve müşterek çocuğa tahsis edilen eve ait su vanası ve doğal gaz vanasını sökmüştür. Bu hakaretlere ve kapının yumruklanarak ısrarla zile basılmasına ilişkin kayıtlar mevcuttur, mahkemeye sunulacaktır.

2. Müvekkile karşı psikolojik şiddet ve hakaretlerin yanında tehditlere ilişkin emniyete verilmiş olan ifadeler ve boşanma davası öncesi şikayetçi olunan çokça dosya mevcuttur. Ayrıca Behçet hastası olan müvekkilin darp edildikten sonra vücutta oluşan yaralanmalara dair fotoğraflar ekte sunulmuştur. EK-1

HUKUKİ NEDENLER : 6284 Sayılı Kanun, HMK, TMK, Anayasa, AİHM, AVK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1. EK 1: Darp fotoğrafları

2.Hakaretlere ve kapının yumruklanarak ısrarla zile basılmasına ilişkin kayıtlar

4. Tanık, Yemin, Telefon kayıtları ve sair yasal deliller.

TALEP VE SONUÇ :

1.a) Müvekkile yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konut olan ve boşanma davası ile birlikte müvekkile tahsis edilmiş olan konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması,

c) Müvekkil……………ya, bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Müvekkilin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına yaklaşmaması.

e) Müvekkil…………….’nın şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Müvekkili iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları varsa kolluğa teslim etmesi, kararlarının verilmesi

2.Davalıya tedbir kararına aykırılık hâlinde, hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarının yapılmasına,

3. Mahkemenizce müvekkilin can ve mal güvenliği için uygun görülecek başka tedbirlere karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 01.04.2021

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir