6284 Sayılı Kanun Aile İçi Koruma-Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

ADANA (   ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDATEDBİR TALEBİNDE BULUNAN :

VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ 

ALEYHİNDE TEDBİR İSTENİLEN:                                    

KONU: 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine İlişkin Yasa Gereğince X ve X hakkında tedbir talebini havidir.

 AÇIKLAMALAR          :

1- X Barosu Adli Yardım Bürosunca ataması tarafıma yapılan görevlendirmede X vekiliyim. X doğumlu olan müvekkilim X Hastahanesi’nde sarılık hastası olarak dünyaya gelmiştir. Biyolojik babası X’tır.

2-X, o dönemde ekonomik sıkıntı içerisinde olup borçlu olduğundan, yeni doğan çocuğunun hastahane masraflarını ödeyememiştir. Aynı hastahanede çalışan  hemşerisi X’ın da çocuğu olmadığı için X’la anlaşıp bütün hastahane masraflarını ödeyip müvekkilim X’ı hastaneden çıkarmışlardır. Bu anlaşma neticesinde müvekkilimin biyolojık babası olan X, kızını X’a evlatlık olarak vermiştir.

3- X evlat edindiği müvekkilim ve eşini de alarak kendilerine yeni bir hayat kurmak için X’ya yerleşmiştir. Müvekkilim X’ı da nüfus kaydına kızı olarak işletmiştir. Bu arada Müvekkilimin biyolojik babası X da diğer çocukları ve eşini de alarak memleketi olan X’a yerleşmiştir.

4- X’ın daha sonra müvekkilimden ayrı 6 çocuğu daha olmuştur. Müvekkilim kardeşleri ile belli bir süreye kadar hiç sorun yaşamamış birbirlerini hep sevmişlerdir. Müvekkilim ile X arasında ise okul okumak isteğinden kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. X müvekkilimin okula gitmesini asla istememiş, müvekkilim de bu konuda ısrarcı olmuştur.

5- X bir dönem cezaevine girmiş müvekkilim de annesinin çabasıyla babasının haberi olmadan okula devam etmiştir. Müvekkilim çok başarılı, hırslı ve azimli olup kendi çabası ile X Anadolu Lisesini kazanmıştır. Ancak cezaevinden çıkan babası buna şiddetle karşı çıkmış müvekkilim de diretince olayların seyri değişmiştir. O dönem itibariyle müvekkilime okula gitmek istediği için şiddet uygulamaya başlamış, sürekli dayak atmıştır.

6- X ailesini de alarak X’e yerleşmiş, müvekkilim de X Lisesi’ne bin bir sıkıntı içerisinde kayıt yaptırmıştır. X müvekkilimin ev işleri yapmasını, evlenmesini, çoluk çocuğa karışmasını istediğinden müvekkilim ile sürekli bu sebeplerden dolayı tartışmalar yaşamışlardır. Bu tartışmaların neticesi de hep baskı ve şiddete dönüşmüştür. Müvekkilim lise 2. Sınıfta iken X ailesi ile birlikte müvekkilime artık kendisi ile baş edemediğini, bu nedenle kendisine bütün gerçekleri açıkça ifade edip müvekkilimin kendi öz kızı olmadığını söylemiştir. Müvekkilimin biyolojik babası olan X’a kendisini geri iade edeceğini söylemiştir. Büyük şok içerisine giren müvekkilim yine X’te yaşayan öz ailesinin yanına taşınmış ama yaşadığı psikolojik sorunlar nedeni ile okul hayatına ara vermek zorunda kalmıştır. Müvekkilim kanser hastası olan öz annesi ile sırf anne sevgisinin nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için tedavisi süresince yanında kalmıştır.

7-Bir sene geçirdikten sonra da annesi vefat etmiştir. Müvekkilim bu süre içerisinde biyolojik babası olan X ile hiç konuşmamış, bütün yaşadıklarından onu sorumlu tutmuştur. Biyolojik annesinin vefatından 20 gün sonra biyolojik babası başka bir kadınla evlenmiş, bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Yeni kadın müvekkilimi istemez olmuş evde huzursuzluklar tartışmalar başlamıştır. Müvekkilim kendisini herkes tarafından istenilmeyen kişi olarak görmeye başlamış, bu duruma kendi çabalarıyla son vermek istemiştir. Her iki aileye yakın bir yerde ev tutmuş,tekrar okula başlamış part time garsonluk yaparak da çalışmaya başlamıştır.Kan bağı olan abisi Sinan da ailenin arzusuyla müvekkilimin yanına taşınmıştır.Birlikte müvekkilimin eve aldığı eşyaların borçları ile faturaları ödemek konusunda anlaşmışlardır.Sinan uzun bir müddet ödemesi gereken faturaları ödemediğinden 1.000.- TL gibi bir borç yüzünden tartışma yaşamışlardır. Bu tartışmada X müvekkilimin burnunu, kolunu kırarak kafasını yarmış, hastanelik etmiştir. Müvekkilim Pendik Bölge Hastahanesi’nde beş gün tedavi görmüş, ailesi tarafından tehdit edildiğinden  gerçekleri hastahane yetkililerine söyleyememiştir.

8- Hastahane çıkışı müvekkilim korktuğu için evine gidememiş, biyolojik dayısının yanında kalmıştır. Üst üste yaşadığı olaylar neticesinde artık tek kurtuluşun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştır. Uzun bir süre kendini toparlamaya çalışmıştır. Tekrar evine dönmüş, okuldan mezun olmuş, çalışmaya da devam etmiştir.

9- Müvekkilim bir akşam durakta iş arkadaşları ile otobüs beklerken araba ile oradan geçen biyolojik babası X tarafından görülmüştür. İş arkadaşı ile aralarında özel bir ilişki olduğunu düşünerek müvekkilimi ne olduğunu anlamadan çekiştire çekiştire zorla arabaya sokup eve götürmüştür. Müvekkilimin ellerini bağlayıp kardeşi, müvekkilimin nüfus kimliğinde babası olan X ve çocukları ile birlikte müvekkilimi namussuzluk yaptığı gerekçesi ile tekme tokat yumruklarla dövmüşlerdir. Müvekkilimi bu nedenle öldüreceklerini söylemişlerdir.

10- Müvekkilim X tarihinde bir şekilde ellerinden kurtulmuş ve okul arkadaşının evine sığınmıştır. Bir süre diğer arkadaşının evine geçmiş, bu şekilde idare ettikten sonra artık çıkmaza girdiğinde lisedeki okul öğretmeninden yardım istemiş ve olayları ona anlatmıştır. Öğretmeni bir süre kendisini misafir etmiş sonra da X tarihinde  Kadın Sığınma Evine yerleştirmiştir. İki aylık süre boyunca sürekli gördüğü kabuslar ve öldürülme korkusu sebebi ile Kadın Sığınma Evinde  psikolojik destek almıştır.Kasım ayının başında ailesinin kaldığı yeri öğrenmesi sebebi ile Mersin’deki Kadın Sığınma Evi’ne gönderilmiştir.Aralık ayının başında İstanbul’a geri dönmüş Kadın Sığınma Evinde tanıştığı arkadaşının evinde kalmaya başlamıştır.Ailesinin yerini yeniden öğrenmesi üzerine orayı da terk etmek zorunda kalmıştır.

11-Karakola sığınmış yeniden farklı bir Kadın Sığınma Evine yerleştirilmek istemiştir. Ailesi arkadaşının evini basmış nerde olduğunu öğrenmek için baskı yapmıştır.                           

12-Müvekkilim hayatından endişe duymaktadır. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine İlişkin Yasa Gereğince X ve X hakkında gerekli tüm tedbirlerin talebi gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve diğer ilgili yasa maddeleri

SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda anılan sebeplerle, açıklamaya çalıştığım nedenlere binaen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Yasa Gereğince X hakkında tedbir kararı verilmesini saygılarımla talep ederim.           

                                                                                                           Tedbir Talebinde Bulunan

                                                                                                                    Vekili

                  Av.

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

TALEP EDEN/DAVACI: …………. (TCKN: …….)

VEKİLLERİ:

DAVALI:

KONUSU : 6284 sayılı yasanın 5. Maddesi uyarınca tedbir istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR

Davacı- müvekkilimiz ile Davalı taraf ….yılında evlenmişler ve tarafların, bu evlilikten ………. doğumlu ……….ile ………. doğumlu …….  isimli müşterek çocukları dünyaya gelmiştir. Süreç içerisinde, evlilik birliğinin daha fazla sürdürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle, taraflar ……… Aile Mahkemesi’nin ……tarih ve ……. E- ……… K. Sayılı kararı ile boşanmışlardır. İş bu Mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin bir sureti, dilekçemizle birlikte Ek-1’de Mahkemenize sunulmaktadır.

Boşanmanın akabinde, davalı taraf, müvekkilimizin hayatına sonradan bir insanın girmesini sindirememesinden kaynaklı olarak; müvekkilimizi gerek can ve mal güvenliği ile gerekse sonraki eşinin vücut bütünlüğüne zarar vereceği yönünde tehdit etmeye başladığı gibi; müvekkilimizin canını yakmak uğruna, velayetlerini anlaşmalı olarak müvekkile verdiği müşterek çocukların velayetlerinin hukuka aykırı isnatlarla değiştirilerek tarafına verilmesi istemiyle, …….. Aile Mahkemesi’nin ………. E. Sayılı dosyası üzerinden velayetin değiştirilmesine ilişkin dava ikame etmiştir.

Müvekkilimize velayetin değiştirilmesine ilişkin dava ikame etmeden evvel amacı müvekkili ve eşini tehdit etmek olan davalı yanın; müvekkilin yeni eşinin canını kast ederek ve yine bizzat müvekkilin canına yönelik olarak; cep telefonu üzerinden  Ek’te sunulu mesajları göndererek tehdit ve hakaret etmesi sebebiyle; hakkında Ek-..’te …. Aile Mahkemesi’nin …. tarihli …. D.İş sayılı kararı ile 6284 Sayılı Kanun’a Göre Koruma Kararı alındığı gibi; davalı hakkında hakaret ve tehdit suçlarını teşkil eden eylemleri sebebiyle; Ek-…’te evrakları sunulu olduğu üzere şikayetçi olunmuş ve ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….E. Sayılı dosyası üzerinden kamu davası açılmıştır.

Gelinen süreçte davalı yanın tehditleri devam ettiği gibi; davalı yanın …. Aile Mahkemesi’nden asılsız sebeplerle ikame ettiği davanın …. tarihinde aleyhine sonuçlanarak davayı kaybetmesi yahut başka bir nedenden dolayı, davalı yan müvekkilimizi yine tehdit etmeye başlamıştır. Davalının müvekkile, kızının telefonu üzerinden attığı mesajlar Ek-…’da Sayın Mahkemeniz’e sunulmakta olup; Mesaj içerikleri incelendiğinde davalının müvekkili: “ …………” Şeklinde mesajlar gönderdiği görülecektir.

Mesaj içerikleri incelendiğinde, davalının müvekkile açık adresini yazdıktan sonra “   …………” şeklinde oldukça rahatsız ve tedirgin edici mesajlar göndermiş olduğu görülecektir. Bir diğer anlatımla; davalı yan boşanmanın akabinde, müvekkilimizin hayatına bir insanın girdiğini öğrenmesinden bu yana müvekkili, kendisi ve eşinin hayatıyla tehdit etmeyi ve hakaret ederek psikolojik şiddet uygulamayı sürdürmüştür. Müvekkil bu koşullarda, yeni evinin de açık adresini öğrenen eski eşi dolayısıyla  güvenlik kaygısı hissetmektedir.

Herhangi bir tedbir kararı olmaması durumunda davalının müvekkile yönelik hukuka aykırı ve zarar verici davranışlarına devam edeceği; bu davranışların hem müvekkil hem de velayetleri annede olan müşterek çocuklar açısından telafisi mümkün olmayan bedensel ve psikolojik zararlara yol açacağı açıktır.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 2.maddesine göre şiddet, “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlanmaktadır. Davalının yukarıda örneği verilen davranışları, açıkça “şiddet” ve “tehdit” niteliğindedir. Yine aynı kanunun 5.maddesine göre, şiddet uygulayanlarla ilgili olarak, tedbiren müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi kararı verilebilir.

Bu nedenlerle; müvekkile yönelik tehditkâr davranış ve söylemlerde bulunan, müvekkile şiddet uygulayan müvekkilin ayrıldığı eski eşi davalı …..’ın 6 ay süre ile müvekkil ile müşterek çocukların ikamet ettiği konuttan uzaklaştırılmasına ve ayrıca yasada sayılı diğer tedbirlerin alınmasına karar verilmesi için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6284 Sayılı Yasa vs. ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : …. Aile Mah. …. E. Sayılı dosyası, ….. Aile Mahkemesi’nin …. E- ….. Sayılı boşanma kararı, …. Aile Mahkemesi’nin …. tarihli ….D. İş sayılı kararı, …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ….. E. Sayılı dosyası, davalının gönderdiği mesaj görüntüleri, tanık, Yargıtay kararları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’ sen gözetilecek sebeplerle;

Tedbir talebimizin kabulü ile, 6284 sayılı Yasa’ nın 5.maddesi gereği, 6 ay süre ile, Davalı ….’ın;

  1. ……………….. adresindeki müşterek çocuklar ile müvekkilin ikamet ettiği konuttan derhal uzaklaştırılmasına, Davacı müvekkil ve müşterek çocuklar …  ile …. ın  bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına,
  2. Şiddet mağduru davacı müvekkile yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına,
  3. Davacı müvekkilin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine,
  4. Davacı müvekkili iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine,
  5. Sayın Mahkemenizce uygun görülecek tedbirlere karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir