Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Aile Mahkemesinden Gider Avansı İadesi Talebi

Aile Mahkemesinden Gider Avansı İadesi Talebi

X AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:

AVANS İADESİ

TALEP EDEN(Davacı)       :

VEKİLİ                                 :

KARŞI TARAF(Davalı)      :

TALEP KONUSU                : Avans iadesi talebi.

İZAHAT                                :

1-Sayın Mahkeme nezdinde X günü Müvekkil adına vekaleten açmış olduğumuz, yukarıda esas ve karar sayısı arz olunan davamız X günü kabul hükmü ile karara bağlanmıştır.

2-Davanın açılması esnasında 4 nolu mahkemeler veznesine X gün ve X sayılı makbuzla tarafımızdan yatırılan avansın, karar gereği kullanılmayan kısmının, kararın kesinleşmiş olması dolayısıyla tarafımıza iadesini talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ MÜSTENİDAT  : HMK.’nın 120. maddesi ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, 09.10.2012 gün ve 63046 sayılı makbuzla tarafımızdan mahkeme veznesine yatırılan avansın kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmiş olması dolayısıyla tarafımıza iadesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden adalete olan güven ve saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Avans İadesi Talep Eden(Davacı)Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.