Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Dilekçe Örneği

Aile Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Dilekçe Örneği


                                       AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA

 NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                        BATMAN

                                                                                                    

DAVACI                  : X ( TC NO: X )

VEKİLİ                   : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ   

DAVALI                  :

  

KONU                    :Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebini içerir                                                                      dilekçedir. 

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil x   ile davalı eş x 28.08.1990 tarihinde evlenmişlerdir. Yirmi yıldır devam eden evliliklerinden x, x, x ve x isimli dört çocukları olmuştur.

2-Müvekkil ile davalı arasında evliliğin ilk yılından  bu yana   şiddetli tartışmalar yaşanmıştır. Müvekkil, eşi ile arasındaki şiddetli tartışmaların sona ereceği ve evliliği devam ettirme yönündeki inancıyla evlilik birliğinin sona ermemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bir eş ve bir baba olarak üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Fakat evlilik birliğinden beklenen huzur, hoşgörü ortamı ile kıvançta ve tasada birlik amacı bir türlü sağlanamamıştır. Fiili olarak sona ermiş olan bu evliliğin hukuken devam etmesi her iki taraf için de hiçbir anlam ifade etmemektedir.

3-Davalı eş tamamen ailesinin güdümünde olup ailesinin vermiş olduğu direktiflere göre hareket ederek evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluğunun bilincine varamamıştır. Evlilik sürecinde yapılan ve evliliğin tuzu biberi diye nitelendirilen tartışmalarda davalı eş 5-6 ay küs kalıp müvekkille konuşmamaktadır. Davalı eş, çocukları babalarına karşı el kaldırma noktasına kadar gelebilecek şekilde örgütleyip kışkırtarak aile içindeki huzur ve hoş görüyü ortadan kaldıracak eylemlerde bulunmuştur. Yarın daha büyük ve olumsuz olaylar yaşanmasının önüne geçmek için müvekkil evlilikten gelen altınların satılmasıyla alınan evden sadece elbiselerini alıp çıkmıştır.  Müvekkilin evliliği bu zamana kadar devam ettirmesinin nedeni akraba evliliği olmasındandır. Ama artık evlilik, müvekkil için dayanılmaz ve psikolojisini olumsuz etkileyecek bir hal almıştır. Ayrıca müvekkil, davalı eşin akrabaları tarafından boşanmaması için tehdit edilmektedir.

4-İzah ettiğimiz şiddetli geçimsizlik, müvekkil ile davalı arasındaki evlilik birliğini, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenilmeyecek derecede temelinden sarmış olduğundan işbu  davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEBLER                   : MK., HUMK ve ilgili mevzuat

SUBUT SEBEBLERİ                   : Nüfus kayıtları, tanık ve her türlü kanıt.

İSTEM VE SONUÇ                   : Yukarıda sunduğumuz ve tarafınızdan re’sen nazara alınacak sebeplerden dolayı davamızın kabulü ile;

  1. Müvekkil ile davalının boşanmalarına;
  2. Yargılama harç ve giderleri  ile ücreti vekaletin   davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 16/08/2018

 

 

Davacı Vekili

Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

EK    : 1-Onanmış vekaletname örneği

       2-Nüfus kayıt örneği

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.