Aile Mahkemesi Karar Duruşması Tutanağı Örneği

Ağu 1, 2019 | Boşanma Davası Makaleleri

Aile Mahkemesi Karar Duruşması Tutanağı Örneği

…  AİLE MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI                                       Esas

CELSE NO : 2

CELSE TARİHİ

HÂKİM

KÂTİP

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Adana Avukatlarından Saim İNCEKAŞ’ın geldiği görüldü.

Her ne kadar mahkememiz dosyasının duruşması bugüne bırakılmamış ise de; taraf asilleri bizzat mahkememize başvurmakla her konuda anlaştıklarını ve anlaşmalı boşanmak istediklerini beyan etmiş olmakla mahkememizce re’sen celse açıldı.

Taraf asiller geldi. Açık yargılamaya başlandı.

DAVACI                  : Adı ve Soyadı: T.C Kimlik No:… -… ve… oğlu doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

DAVALI                   : Adı ve Soyadı: T.C Kimlik No:…. -…. ve…. kızı doğumlu, dilekçede yer alan adreste oturur.

Taraf asillerden soruldu:

Ayrı ayrı beyanlarında; 6100 sayılı HMK’nın tahkikat duruşması öncesinde lehimize tanıdığı tüm sürelerden feragat ediyoruz, yargılamada tahkikat aşamasına geçilmesini talep ediyoruz dediler.

Beyanları okundu. Ayrı ayrı imzaları alındı.

DAVACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DAVALI

İstem incelendi.

Gereği Düşünüldü:

6100 sayılı HMK’nın taraflara tahkikat aşaması öncesindeki tanıdığı sürelerden, taraf beyanları doğrultusunda vazgeçilerek tahkikat duruşmasına geçilmesine karar verildi.

Tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Dava dilekçesi okundu. Taraflar 4787 Sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca sulha teşvik edildi. Davacı ben boşanmak istiyorum dedi. Davalı ben de boşanmak istiyorum dedi.

Davacıdan soruldu: Dava dilekçesini aynen tekrar ederim, davalı ile huzurda boşanma ve ferilerinde anlaştık, buna göre davalı ile boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum, müşterek çocuklarımızın velayeti davalı anneye verilsin davalıya müşterek çocuklarımız … ve … için aylık 250 şer TL nafaka, vermeyi kabul ediyorum, bunun dışında mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katılma alacağı, değer artış payı ve katkı payı alacağı talebim yoktur, anlaştığımız şekilde boşanmaya karar verilsin, davalıdan yargılama gideri de istemiyorum dedi.

Beyanı okundu imzası alındı.                                        DAVACI

Davalıdan soruldu: Açılan boşanma davasını kabul ediyorum, davacıdan herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir ve yoksulluk dâhil, menkul ve gayri menkul eşya talebim yoktur, müşterek çocuklarımızın velayeti bana verilsin, müşterek çocuklarımız … ve … için aylık 250 şer TL iştirak nafakası talebim vardır, bunun dışında mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katılma alacağı, değer artış payı ve katkı payı alacağı talebim yoktur, anlaştığımız şekilde boşanmamıza karar verilsin dedi.

Beyanı okundu imzası alındı.                                        DAVALI

Davacının … İlçe Nüfus Müdürlüğünden geçici olarak verilen kimlik belgesi ile davalının üzerinde bulunan nüfus cüzdanından bir suret dosya kapsamına alındı.

Taraflara ait doğum kaydı okundu. Taraflar okunan doğum kayıtları bize aittir, talep ettiğimiz gibi boşanmaya karar verilsin dediler.

Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

Açılan davanın KABULÜ ile;… ili,… ilçesi,… Mah/köy … cilt no…. hane no… BSN’de nüfusa kayıtlı,…. T.C. Kimlik Numaralı, … ve … oğlu doğumlu…. ile aynı yer…. BSN’de nüfusa kayıtlı….. T.C. Kimlik Numaralı … ve … kızı doğumlu…… ‘in TMK’nın 166/3. maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Tarafların birbirlerinden kendileri için nafaka tazminat, ziynet altın alacağı ve mal paylaşımı tasfiyesinden kaynaklı alacak talepleri olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

Tarafların müşterek küçük çocukları doğumlu … ve doğumlu … ‘in velayetlerinin davalı anneye bırakılmasına, Velayeti davalı anneye bırakılan müşterek çocuklar ile davacı baba arasında şahsi ilişki tesisine, ayrıntıların gerekçeli kararda gösterilmesine, TMK’nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzüğün 4. maddesi ve TMK’nın 353. maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi vermesi gerektiği hususunun davacıya ihtarına, (ihtar edildi),

Tarafların müşterek çocukları için harcanmak üzere ayrı ayrı aylık 250 TL olmak üzere toplam 500 TL tedbir nafakasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına, Dair; karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere taraf asillerin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Kâtip                                                                                   Hâkim

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aile Mahkemesi Karar Duruşması Tutanağı Örneği

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.