Aile Mahkemesi İtirazın İptali Dilekçesi

Tem 1, 2019 | Boşanma Davası Dilekçeleri

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI/ALACAKLI     :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

DAVALI/BORÇLU        :

VEKİLİ                         :

KONU                          : İtirazın İptali talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR           :

1-) ……Aile Mahkemesi ….. E. Sayılı dosyası kapsamında 09/12/2015 tarihinde davacı müvekkil lehine dava tarihi olan X tarihinden itibaren olmak üzere aylık 250,00 TL ve müşterek çocuk lehine yine dava tarihinden itibaren olmak üzere aylık 200,00 TL tedbir nafakasına hükmetmiştir. Söz konusu ara karar ile hükmedilen tedbir nafakası …. 2. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı dosyası ile X tarihinde tarafımızdan ilamsız icraya konu edilmiştir. 

2-) Davalı vekili X tarihli dilekçesi ile …… İcra Müdürlüğü’nün yetkisi ile borca (asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden) ve alacaklı sıfatına itiraz etmiştir. Belirtmek isteriz ki borçlunun tüm bu itirazları yersizdir

3-) Nafakaya ilişkin icra takipleri Türkiye’nin her yerindeki icra müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Yargıtay İçtihatları da bu doğrultudadır. “Nafakaya dayalı olarak açılacak davalar Türkiyede’ki her yerde Asliye Hukuk –Aile Mahkemelerinde açılabileceği gibi dava sonucu hükmedilen nafakanın da tahsili için aynı şekilde Türkiye’deki tüm icra müdürlüklerinden birinde takip konusu edilebilir. Nafaka alacaklarında, İİK’in 50. maddesi hükmü yani genel yetkili icra dairesinin borçlunun yerleşim yeri icra dairesi olduğu hükmü uygulanmaz.”  (T.C.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19435 K. 2012/1797 T. 26.1.2012)

4-) Davalı, alacaklı sıfatına da itiraz etmiştir. Fakat söz konusu tedbir nafakası kararı, davacı sıfatı ile X Aile Mahkemesi’nde müvekkil X adına açmış olduğumuz boşanma davası kapsamında verilmiştir.  Ara kararda “ müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 200,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Yargıtay Kararları da davalının bu itirazlarının yersiz olduğunu doğrular niteliktedir. İştirak nafakası borcu, çocuğa karşı değil, velayet kendisine verilen ana veya babaya karşıdır.” (HGK 2000/2-719-747)   “İştirak nafakasında alacaklı olan, velayet kendisine bırakılan eş olup, çocuk değildir”  (2 HD. 07.05.1999 T. ve E.1999/4971, K. 1999/4863).  

Salt çocuk için açılan iştirak nafakası davalarında dahi davalının bahsettiği gibi bir usul izlenmeyip velayet yetkisine sahip olan anne/baba tarafından dava açılırken; boşanma davası kapsamında hükmedilen tedbir nafakasının müvekkil adına icra takibine konu edilmesinde bir abeslik ya da usulsüzlük olmadığı kanaatindeyiz.

5-) Davalı/borçlu son olarak muaccel olmayan nafakayı talep ettiğimiz gerekçesi ile asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden borca itiraz etmiştir.

İcra takibine konu tedbir nafakasına, dava tarihi olan X tarihinden itibaren olmak üzere hükmedilmiştir. İcra takibi ise X tarihinde yapılmış olup üç aylık nafaka miktarı talep edilmiştir. Söz konusu 3 aylık nafaka; davanın açıldığı 10. ay, sonraki 11. ay ve kararın verildiği 12. aylara ilişkin nafakalardır. Dava tarihi olan X tarihinde ilk nafaka muaccel olmuştur. X tarihinde ikinci aya ilişkin nafaka borcu muaccel olmuştur. Her ne kadar icra takibi X tarihinde yapılmış ise de borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı X tarihinde üçüncü aya ilişkin olan nafaka borcu da muaccel olmuştur. Davalı, borca X tarihinde itiraz etmiş olup itiraz tarihinde borç muaccel hale gelmiştir. Üçüncü aya ilişkin nafakanın erken talep edilmesinden borçlu için doğacak tek sıkıntı faiz açısından olacaktır ki o da itiraz tarihi olan X tarihi itibari ile yalnızca X TL’dir. Dolayısı ile davalının bu husustaki itirazının da yersiz ve kötü niyetli olduğu kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER   : İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER     : …….Aile Mahkemesi’nin ….. E. Sayılı dosyası; …… 2. icra Müdürlüğü’nün ……. Sayılı dosyası ve yasal her türlü delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenlerle,

-Borçlunun icra takibine yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazın iptali ile icra takibinin devamına;

-Borçlu aleyhine alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı/borçluya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı 

                                                                                                                        Vekili

                                                                                                         Av. 

EKLER            :

1-) Aile Mahkemesinin X tarihli ara kararı

2-) Onaylı Vekaletname Sureti

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aile Mahkemesi İtirazın İptali Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.