Aile Mahkemesi İtirazın İptali Dilekçesi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI/ALACAKLI     :

VEKİLİ                         :

 

DAVALI/BORÇLU        :

VEKİLİ                         :

KONU                          : İtirazın İptali talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR           :

1-) ……Aile Mahkemesi ….. E. Sayılı dosyası kapsamında 09/12/2015 tarihinde davacı müvekkil lehine dava tarihi olan 21/10/2015 tarihinden itibaren olmak üzere aylık 250,00 TL ve müşterek çocuk lehine yine dava tarihinden itibaren olmak üzere aylık 200,00 TL tedbir nafakasına hükmetmiştir. Söz konusu ara karar ile hükmedilen tedbir nafakası …. 2. İcra Müdürlüğü’nün …….. sayılı dosyası ile 09/12/2015 tarihinde tarafımızdan ilamsız icraya konu edilmiştir. 

2-) Davalı vekili 28/12/2015 tarihli dilekçesi ile …… İcra Müdürlüğü’nün yetkisi ile borca (asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden) ve alacaklı sıfatına itiraz etmiştir. Belirtmek isteriz ki borçlunun tüm bu itirazları yersizdir

3-) Nafakaya ilişkin icra takipleri Türkiye’nin her yerindeki icra müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Yargıtay İçtihatları da bu doğrultudadır. “Nafakaya dayalı olarak açılacak davalar Türkiyede’ki her yerde Asliye Hukuk –Aile Mahkemelerinde açılabileceği gibi dava sonucu hükmedilen nafakanın da tahsili için aynı şekilde Türkiye’deki tüm icra müdürlüklerinden birinde takip konusu edilebilir. Nafaka alacaklarında, İİK’in 50. maddesi hükmü yani genel yetkili icra dairesinin borçlunun yerleşim yeri icra dairesi olduğu hükmü uygulanmaz.”  (T.C.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/19435 K. 2012/1797 T. 26.1.2012)

4-) Davalı, alacaklı sıfatına da itiraz etmiştir. Fakat söz konusu tedbir nafakası kararı, davacı sıfatı ile Yozgat Aile Mahkemesi’nde müvekkil Fatma Bulut adına açmış olduğumuz boşanma davası kapsamında verilmiştir.  Ara kararda “ müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 200,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Yargıtay Kararları da davalının bu itirazlarının yersiz olduğunu doğrular niteliktedir. İştirak nafakası borcu, çocuğa karşı değil, velayet kendisine verilen ana veya babaya karşıdır.” (HGK 2000/2-719-747)   “İştirak nafakasında alacaklı olan, velayet kendisine bırakılan eş olup, çocuk değildir”  (2 HD. 07.05.1999 T. ve E.1999/4971, K. 1999/4863).  

Salt çocuk için açılan iştirak nafakası davalarında dahi davalının bahsettiği gibi bir usul izlenmeyip velayet yetkisine sahip olan anne/baba tarafından dava açılırken; boşanma davası kapsamında hükmedilen tedbir nafakasının müvekkil adına icra takibine konu edilmesinde bir abeslik ya da usulsüzlük olmadığı kanaatindeyiz.

5-) Davalı/borçlu son olarak muaccel olmayan nafakayı talep ettiğimiz gerekçesi ile asıl alacak, faiz ve ferileri yönünden borca itiraz etmiştir.

İcra takibine konu tedbir nafakasına, dava tarihi olan 21/10/2015 tarihinden itibaren olmak üzere hükmedilmiştir. İcra takibi ise 09/12/2015 tarihinde yapılmış olup üç aylık nafaka miktarı talep edilmiştir. Söz konusu 3 aylık nafaka; davanın açıldığı 10. ay, sonraki 11. ay ve kararın verildiği 12. aylara ilişkin nafakalardır. Dava tarihi olan 21/10/2015 tarihinde ilk nafaka muaccel olmuştur. 21/11/2015 tarihinde ikinci aya ilişkin nafaka borcu muaccel olmuştur. Her ne kadar icra takibi 09/12/2015 tarihinde yapılmış ise de borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı 22/12/2015 tarihinde üçüncü aya ilişkin olan nafaka borcu da muaccel olmuştur. Davalı, borca 28/12/2015 tarihinde itiraz etmiş olup itiraz tarihinde borç muaccel hale gelmiştir. Üçüncü aya ilişkin nafakanın erken talep edilmesinden borçlu için doğacak tek sıkıntı faiz açısından olacaktır ki o da itiraz tarihi olan 28/12/2015 tarihi itibari ile yalnızca 6,99 TL’dir. Dolayısı ile davalının bu husustaki itirazının da yersiz ve kötü niyetli olduğu kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER   : İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER     : …….Aile Mahkemesi’nin ….. E. Sayılı dosyası; …… 2. icra Müdürlüğü’nün ……. Sayılı dosyası ve yasal her türlü delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenlerle,

-Borçlunun icra takibine yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazın iptali ile icra takibinin devamına;

-Borçlu aleyhine alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı/borçluya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı 

                                                                                                                        Vekili

                                                                                                         Av. 

EKLER            :

1-) Aile Mahkemesinin 09/12/2015 tarihli ara kararı

2-) Onaylı Vekaletname Sureti

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.