Aile mahkemesi hâkiminin ergin bir çocuk hakkında velayet düzenlemesi yapması doğru değildir- Yargıtay Kararı

Aile mahkemesi hâkiminin ergin bir çocuk hakkında velayet düzenlemesi yapması doğru değildir

1- Dosyadaki yazılara, karann dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı (kadınım temyiz itirazları yersizdir. 2-Davalı-davacı (koca)’nın temyiz itirazlarının incelemesine gelince; Taraflann müşterek çocuğu Pelin 6.12.1995 doğumlu olup karar tarihi itibariyle ergindir.

Ergin çocuklar yönünden velayet düzenlemesi yapılamayacağı nazara alınmadan velayetinin annesine verilmesi şeklinde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiş ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasınıgerektirmediğinden hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK md. 438/7). Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli karann hüküm fıkrasının “asıl dava yönünden” başlığı altında müşterek çocuk Pelin yönünden velayet ve kişisel ilişkiye ilişkin 2. Bendinin tümüyle hükümden çıkanlmasına, 4. bentteki “… ve velayeti davacıya verilen…” sözlerinin hükümden çıkarılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına(Y2HD, 07.07.2014, E. 2014/5297, K. 2014/15641)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 20:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.