Aile Mahkemesi Boşanma Davası İlk Tensip Zaptı Örneği

May 6, 2020 | Boşanma Avukatı

Aile Mahkemesi Boşanma Davası İlk Tensip Zaptı Örneği

T.C.
ADANA
X AİLE MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 

HAKİM : 
KATİP :

DAVACI :
VEKİLİ : 
DAVALI : 
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ :
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan dava mahkememiz esas defterinin 2019/301 Esas sırasına kaydı yapılmakla; 6100 sayılı HMK’nın 119/1. maddesi uyarınca dava dilekçesinde bulunması gereken bazı hususların eksik olduğu anlaşıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-HMK’nın 119 Maddesi gereği dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlarından davalının adresinin bildirilmediği görülmekle ,
Dava dilekçesinde davacının adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, davacı vekiline tebligat çıkarılarak dava dilekçesindeki söz konusu eksikliklerin HMK.nun 119/2 maddesi gereğince 1 hafta kesin süre içerisinde tamamlanmasına,bu süre içerisinde eksikliğin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin davacı vekiline ihtar edilmesine, (Tensip tutanağının davacı vekiline tebliği ile birlikte ihtaratın yapılmış sayılmasına,)

2-Davacı tarafından Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası açılmakla yargılamanın HMK’nun 118 vd. maddelerine göre yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,

3-Gider avansı ya da dava harcında eksiklik tespit edildiği takdirde davacı adına 6100 sayılı H.M.K’nun 115/2 ve 120. maddelerine uygun tebligat yapılmasına,

4-Davalı tarafa 6100 sayılı HMK’nun 122, 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek, her bir tanık için 30,00 TL tanık ücreti ve 16,20’şer TL tebliğ gideri ile diğer masraflar için belirlenecek olan delil avansını yatırmak üzere tensip zaptı ve dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağının ihtar olunmasına, masrafın yatırılan gider avansından karşılanmasına,

5-Dava dilekçesinin tebliğ tarihine göre cevap süresi dolmuş ve ilave sürede geçtiği halde cevap dilekçesi verilmemiş ise, dosyanın ön inceleme için derhal hakime sunulmasına,

6-Cevap dilekçesi verildiğinde, dilekçedeki HMK’nun 129/1 maddesinin a, b, c, ç, ğ bentlerindeki eksikliğin bulunması durumunda tamamlanması için davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalıya ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

7-Cevap dilekçesinde delil bildirildiğinde, başka yerlerden temin edilecek deliller için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafından yatırılan delil avansından karşılanmasına,

8-Cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

9-Cevaba cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davalıya tebliğine, kendisine tebliğden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği hususunun ihtarına, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

10-İkinci cevap dilekçesinin HMK’nun 136/1 maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın yatırılan avanstan karşılanmasına,

11-Dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmesine, 6100 sayılı HMK.nun 138.maddesi gereğince öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verilmesine, gerektiği taktirde karar verilmeden önce bu konuda tarafların ön inceleme duruşmasında dinlenmelerine, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma tarihinin 6100 sayılı H.M.K’nun 139. maddesine uygun ihtarları içerir ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin yatırılan avanstan karşılanarak taraflara bildirilmesine,

12-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verilmesine,

13-Davacı ve davalının ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılması için adresleri dikkate alınarak yetkili zabıtaya müzekkere yazılmasına, masrafın davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına,

14-Tarafların uyap üzerinden SGK, takbis, nüfus ve araç kaydı sorgulamalarının yapılmasına,

15-Tarafların varsa müşterek çocuklarının bakım ve gözetiminin kim tarafından yapıldığının araştırılması için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tensiben karar verildi. tarih
Katip 123522 Hakim 194689
¸e-imza ¸e-imza

Bu Belge 5070 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Elektronik İMZA İle İmzalanmıştır.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.