Aile Mahkemesi Ara Karar Örneği

T.C. KAYSERİ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 
CELSE NO :
CELSE TARİHİ : 
HAKİM :
KATİP : 

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Osman P., Davalı Kurum Vekili Av. Kazım E. hazır, açık yargılamaya devam olundu. Niğde Sulh Hukuk mahkemesinden istenen ilam örneği geldi. Çocuklardan Yunus Cnin sürekli zekâ geriliği nedeniyle kısıtlanarak kendisine Mustafa S/nin vasi olarak tayin edildiğine ilişkin bulunduğu anlaşıldı. İlam örneği okundu, dosyasına kondu. Davacıdan soruldu: “-Daha önceki beyanlarımı tekrar ederim, eksiklikler giderilsin” dedi. Davalı kurum vekilinden soruldu: eksiklikler giderilsin dedi. Dosya incelendi.

G.D:

1- Davanın kısıtlanan çocuk Yunus C/nin vasisi Mustafa S/ye yöneltilmesine, vesayet kararı ile birlikte dava dilekçesinin bir örneğinin meşruhattı olarak kendisine tebliğine, masrafm avanstan karşılanmasına,

2- Tarafların davayla ilgili (varsa tanık dahil isim ve adresleri ile birlikte) tüm delillerini bildirmeleri için kendilerine gelecek celseye kadar mehil verilmesine; Bu nedenle duruşmamn, defter durumu dikkate alınarak 28/05/2014 günü saat 10:00’a bırakılmasına karar verildi.28/04/2014

Katip 98772                                            Hakim 4868

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.