Aile Konutuyla İlgili Tasarruflarda Diğer Eşin Rızasının Sağlanması Davası

Son Güncelleme Tarihi

Aile Konutuyla İlgili Tasarruflarda Diğer Eşin Rızasının Sağlanması Davası

TMK nun 194/2 maddesinde: “Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir” hükmü konulmuştur. Şu halde malik olan eşin; örneğin, çok haklı sebeplerle kendisine ait olup alile konutu olarak özgülenmiş bulunan taşınmazını satmak istediği halde, buna razı olmayan diğer eşin haksız direnişinin geçersiz kılınması için mahkemeye başvurması olanağı bulunmaktadır.

Eşlerin bu konuda birbirlerine karşı açacakları davaların; 01.10.2011 tarihinde 6100 sayılı HMK nun yürürlüğe girmesinden sonra, kanun 383 ve 385 maddesi gereğince Basit Usul ile yürütülmesi gerekecektir.

Böyle bir olasılık yönünden görevli mahkeme Aile mahkemesi olup; davada yine TMK nun 201. maddesine göre yetkili mahkeme, eşlerin herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi veya TMK nun 201. maddesinin: “Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise, yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir. Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir.

Ancak, her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.” şeklindeki uygulamaları gerektirecek şartlar oluşmuşsa; bu belirtilen yer mahkemeleri yetkili kabul edileceklerdir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.