Bir Sayfa Seçin

Aile konutuyla ilgili devir işleminin iptali isteğinin reddinde vekalet ücreti verilir

Davacının aile konutuyla ilgili devir işleminin iptali isteği reddedildiğine göre, her üç davalı yararına tek bir vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, davalılardan sadece ikisi yararına vekalet ücreti takdir edilmesi isabetsiz olduğu gibi, yargılama giderleri yönünden de ret ve kabul edilen kısımlar gözetilmeksizin tüm giderlerden davalı kocanın sorumlu tutulması da doğru değildir.(Y2HD, 15.02.2011, E. 2010/22976, K. 2011/2458)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son Güncelleme Tarihi