Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi

Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi -1-

ADANA (    ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI

Esas No:

       

Davalı                                    :

Vekili                                      : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Davalı                                   :                                                                        

Konu                                     : Aile konutu tespitini içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR

  1. Davacı müvekkilin eşi tarihinde vefat etmiş olup; geriye eşi A ile C’den olma kızı …….mirasçı  olarak kalmıştır.
  • Ek-1 (Veraset İlamı)
  1. Murisin adına; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, mahallesindeki kain tapuda …ada, …..pafta, …..parsel sayılarında kayıtlı olan aile konutu, murisin vefatından sonra terekenin paylaştırılmasıyla çıplak mülkiyetin ¾ hissesi …….. adına intikal ettirilmiştir.
  • Ek- 2 (Güncel Tapu Senedi)

  1. Davacı müvekkilin, Türk Medeni Kanununun 652. maddesinin kendisine tanıdığı hakkı kullanabilmesi için söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tespit edilmesini saygılarımızla dileriz.

Yasal Dayanaklar               :               Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

Kanıtlar                                :               Nüfus Kayıt Örneği ve Ölüm Kağıdı vs.

SONUÇ ve İSTEM

  1. İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, ……. mahallesindeki kain tapuda … ada,.. pafta, …. parsel sayılarında kayıtlı olan taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine,
  1. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı

Vekili

Ekleri:

  1. Veraset İlamı,
  2. Tapu Senedi,
  3. Vekâletname + Yetki Belgesi.

Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi -2-

ADANA AİLE ( ) MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Aile Konutu Hakkında Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Aile … adresinde kiracı olarak ikamet etmektedirler.

2-) Tarafların müşterek çocukları … bu yıl ilköğretim okuluna başlayacaktır. Bu sebeple müvekkilim, çocuğun kaydının yapılacağı okula daha yakın ve şimdiki evlerinden daha kullanışlı bir ev kiralamış olmasına rağmen davalı eş, şimdiki komşuları ile çok iyi komşuluk ilişkileri olduğunu, bütün arkadaş çevresinin burada olduğunu bu nedenle taşınmak istemediğini ileri sürmekte ve kira akdinin feshi ile yeni kira akdine yanaşmamaktadır.

3-) Müşterek çocuklarının eğitimi için gerekli olmasına rağmen, kira akdinin feshine rıza göstermeyen davalı eş aleyhine sayın mahkemenin müdahalesini isteme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, öğrenci belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı eşin haksız itirazlarının dikkate alınmamasına, yeni kira sözleşmesi yapılarak taşınmalarına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.