Bir Sayfa Seçin

Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi

Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi -1-

ADANA (    ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞI

 

Esas No: 

           

Davalı                                    :              

Vekili                                      : Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ   

Davalı                                   :                                                                          

Konu                                     : Aile konutu tespitini içeren dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

  1. Davacı müvekkilin eşi tarihinde vefat etmiş olup; geriye eşi A  ile C’den olma kızı   …….mirasçı  olarak kalmıştır. 
  • Ek-1 (Veraset İlamı)
  1. Murisin adına; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, mahallesindeki kain tapuda …ada, …..pafta, …..parsel sayılarında kayıtlı olan aile konutu, murisin vefatından sonra terekenin paylaştırılmasıyla çıplak mülkiyetin ¾ hissesi …….. adına intikal ettirilmiştir.
  • Ek- 2 (Güncel Tapu Senedi)

 

  1. Davacı müvekkilin, Türk Medeni Kanununun 652. maddesinin kendisine tanıdığı hakkı kullanabilmesi için söz konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tespit edilmesini saygılarımızla dileriz.

 

Yasal Dayanaklar               :               Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat. 

Kanıtlar                                :               Nüfus Kayıt Örneği ve Ölüm Kağıdı vs.

 

 

SONUÇ ve İSTEM

  1. İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, ……. mahallesindeki kain tapuda … ada,.. pafta, …. parsel sayılarında kayıtlı olan taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine,
  1. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına,

 

Davacı

Vekili

 

Ekleri:

  1. Veraset İlamı,
  2. Tapu Senedi,
  3. Vekâletname + Yetki Belgesi.

Aile Konutunun Tespiti Dava Dilekçesi -2-

ADANA AİLE ( ) MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                            :

DAVALI                                           :

KONU                                               : Aile Konutu Hakkında Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Aile … adresinde kiracı olarak ikamet etmektedirler.

2-) Tarafların müşterek çocukları … bu yıl ilköğretim okuluna başlayacaktır. Bu sebeple müvekkilim, çocuğun kaydının yapılacağı okula daha yakın ve şimdiki evlerinden daha kullanışlı bir ev kiralamış olmasına rağmen davalı eş, şimdiki komşuları ile çok iyi komşuluk ilişkileri olduğunu, bütün arkadaş çevresinin burada olduğunu bu nedenle taşınmak istemediğini ileri sürmekte ve kira akdinin feshi ile yeni kira akdine yanaşmamaktadır.

3-) Müşterek çocuklarının eğitimi için gerekli olmasına rağmen, kira akdinin feshine rıza göstermeyen davalı eş aleyhine sayın mahkemenin müdahalesini isteme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 194 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus kaydı, öğrenci belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalı eşin haksız itirazlarının dikkate alınmamasına, yeni kira sözleşmesi yapılarak taşınmalarına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız