Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Dava Dilekçesi

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                               :

KONU                                   :  

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davacı … muris … ile …/…/… tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir. Taşınmazın 2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı 3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 652 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle … Davacı Vekili

Av.

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   :  

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davacı … muris … ile … tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı

3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu m. 652 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları , tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             :Açıkladığımız ve yargılama esnasında resen göz önüne alınacak diğer nedenlerle … Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

bir yorum bırakın