Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Dava Dilekçesi

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Dava Dilekçesi -1-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                               :

KONU: Aile Konutunun Özgülenmesi, Bunun Mümkün Olmaması Halinde İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim davacı … muris … ile …/…/… tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir. Taşınmazın aile konutu olduğu … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… no’lu kararıyla hükme bağlanmıştır.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı aile konutu olarak kullanmakta olan müvekkil konutu aile konutu olarak kullanmaya devam etmek istemektedir.

3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına aile konutu şerhinin düşülmesini, intifa veya oturma hakkı tesis edilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 652 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle … Ada, …Pafta ve … Parselde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu kaydına aile konutu şerhi düşülmesine, müvekkilim lehine intifa veya oturma hakkı tesis edilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.…/…/…

Davacı Vekili

Av.

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Dava Dilekçesi -2-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               :

KONU                                   : Aile konutunun özgülenmesi, bunun mümkün olmaması halinde intifa veya oturma hakkı tanınması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davacı … muris … ile … tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı aile konutu olarak kullanmakta olan müvekkil konutu aile konutu olarak kullanmaya devam etmek istemektedir.

3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına aile konutu şerhinin düşülmesini, intifa veya oturma hakkı tesis edilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu m. 652 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları , tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız ve yargılama esnasında resen göz önüne alınacak diğer nedenlerle … ada, …pafta ve … parselde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu kaydına aile konutu şerhi düşülmesine, müvekkilim lehine intifa veya oturma hakkı tesis edilmesine hükmedilmesini saygıyla talep ederiz.…/…/…

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 23:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.