Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Aile konutunun sağ eşe özgülenmesi, “katılma alacağına mahsuben” istenebileceği gibi “miras hakkına mahsuben” de istenebilir- Yargıtay Kararı

Aile konutunun sağ eşe özgülenmesi, “katılma alacağına mahsuben” istenebileceği gibi “miras hakkına mahsuben” de istenebilir

Olaylan açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir. Davacı, ölen eşine ait (4) parselde kayıtlı taşınmazın, aile konutu olarak birlikte kullandıkları konut olduğunu ileri sürerek meskenin kendi adına aile konutu olarak tespitini istediğine göre, bu istek aile konutunun sağ eşe özgülenmesi niteliğindedir.

Evlilik ölümle sona ermiş olduğuna göre, aile konutunun sağ eşe özgülenmesi, “katılma alacağına mahsuben” istenebileceği (TMK.md.240) gibi, “miras hakkına mahsuben” de (TMK. md. 652) istenebilir. Davacı, dava dilekçesine talebinin bunlardan hangisine dayandığını açıklamamış ise de, temyiz dilekçesinde talebinin Türk Medeni Kanununun 240.maddesine dayandığını açıkça ifade ettiğine göre, isteğin bu yasal çerçevede incelenmesi ve hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden davanın yanlış nitelendirilmesi sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 07.02.2012, E. 2011/6401, K. 2012/2122)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 1 Mayıs 2020 15:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.