Aile Konutunun Devredilmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Aile Konutunun Devredilmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVA KONUSU            :   Açık Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası

DAVA KONUSUNUN

DEĞERİ                          :   X TL

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

 • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
 • Eşim davalı X kendisine ait olan X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X nolu bağımsız bölümdeki meskenini (Ekli belge: 2) evlilik birliğimizin devamı sırasında aile konutu olarak özgülemiştir.
 • Eşim davalı X kendisine ait olan ve evlilik birliğimizin devamı sırasında aile konutu olarak özgülenen bu taşınmazını açık rızam almadan kardeşi olan diğer davalı X’e X tarihinde satmıştır. (Ekli belge: 3)
 • Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri üçüncü kişilerle “her türlü hukukî işlemi” yapabilirse de (TMK m. 193) kanunda aksine hüküm “bulunan hallerde” eşlerden her biri üçüncü kişilerle “her türlü hukukî işlemi” yapamaz.  Kanun koyucu eşlerin fiil ehliyetine ilişkin sınırlama içeren bu tür düzenlemelerden ilkini TMK m. 194 f. I hükmüyle gerçekleştirmiştir. TMK m. 194 f. I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez.
 • Davacı eşin satıştan haberi olması bile bir an için “örtülü rıza” kabul edilse dahi Kanun Koyucu “örtülü” değil “açık” rıza aradığı için bu açık rıza ancak yazılı bir belge ile kanıtlanabilir. Aile konutunun devredilmesine ilişkin açık rızanın kanıtı olabilecek hiçbir belge de bulunmamaktadır. Ses çıkarmama, bilgisi olma gibi olayların “açık rıza” sayılması Kanun Koyucunun iradesi ile açıkça aykırılık oluşturacaktır.
 • Malik olmayan eşin açık rızası alınmadan aile konutunun devrine ilişkin işlem TMK m. 193 yollamasıyla TMK m. 194 f. I hükmü ile getirilen eşlerin “fiil ehliyetinin sınırlanmasına” aykırılık oluşturmaktadır. Fiil ehliyeti sınırlamasına aykırı işlemin “kesin hükümsüz” olduğu herkes tarafından bilinen bir kuraldır. Kesin hükümsüz işlem karşısında “iyiniyet iddiasının” dinlenemeyeceği ise izahtan varestedir.
 • Kanun koyucu TMK md 194 hükmüyle malik olmayan eşin aile konutundan onun açık rızası dışında sokağa atılmamasını hedeflemiştir. Açık rızam alınmadan yapılan bu “kesin hükümsüz işlem” iyiniyet iddiasıyla “hukuken geçerli işlem” haline getirilirse TMK m. 194 hükmünde yer alan koruma ortadan bir şekilde kaldırılarak devre “açık rızam” olmadığı halde sokakta kalmama sebebiyet verilmiş olacaktır.
 • Sokakta kalma gibi aciz bir duruma düşme riskimin ortadan kaldırılması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tapu kayıt örneği, akit tablosu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 193, 194.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın davalı X adına olan tapu kaydının iptali davalı X adına tesciline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Tapu kayıt örneği
 • Akit tablosu.
 • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 15:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.