Aile konutuna ilişkin olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır- Yargıtay Kararı

Aile konutuna ilişkin olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten sonraki aile konutuyla ilgili tasarruflar diğer eşin rızasma bağlıdır.(TMK. md. 194/1) Türk Medeni Kanununun, kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kuralları dışında yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanması mümkün değildir.

Bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır (4722 s. Yürürlük K. md.1/1). Aile konutu üzerinde hak sahibi olan davalı koca, taşınmazım 1995 tarihinde diğer davalı Meliha’ya devretmiştir. Bu tarihte yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre kocanın, mallan üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir. 4721 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle de işlem hükümsüz hale gelmez. O halde davanın reddi gerekirken yasal olmayan gerekçe ile kabul karan verilmesi doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 20.01.2011, E. 2010/21578, K.2011/512)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.