Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talebi

Tem 1, 2019 | Boşanma Davası Dilekçeleri

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  Avukat Saim İNCEKAŞ
DAVALI :  
DAVA KONUSU : Aile konutu üzerinde davacı lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkil ile … , … tarihinde evlenmiş, eşler aralarında yaptıkları ve … tarihinde … Noterliği tarafından onaylanmış sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerdir. 

 

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Müvekkilin eşi … tarihinde ölmüş, bu suretle de taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiştir.

(EK-2- Veraset ilamı)

3- Ölen … ile müvekkil, … tarihinden itibaren … ili, … ilçesi, … Mahallesi,  … adresinde bulunan … ada,  … parselde tapuya kayıtlı ve mülkiyeti ölen eşe ait bulunan taşınmazda … tarihinden itibaren birlikte oturmuşlardır. Söz konusu konut aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: …

(EK-3- Tapu kaydı)

4- Sağ kalan eşin … . katılma alacağı bulunmaktadır. Şöyle ki: … .

5- Müvekkilin eski yaşantısını sürdürebilmesini sağlamak için katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle, ölen eşine ait olan aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınması için haklı sebepler mevcuttur. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı ölen eşe ait aile konutu üzerinde sağ kalan eş lehine mülkiyet hakkı tanınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 240 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : 1- … tarihli mal rejimi sözleşmesi

 

2- … tarihli veraset ilamı

3- Tapu kaydı

4- Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1- İstemin kabulü ile müvekkil lehine, ölen eşe ait aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talebi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.