Bir Sayfa Seçin

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talebi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI :  
VEKİLİ :  Avukat Saim İNCEKAŞ
DAVALI :  
DAVA KONUSU : Aile konutu üzerinde davacı lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir.
AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkil ile … , … tarihinde evlenmiş, eşler aralarında yaptıkları ve … tarihinde … Noterliği tarafından onaylanmış sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerdir. 

 

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Müvekkilin eşi … tarihinde ölmüş, bu suretle de taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiştir.

(EK-2- Veraset ilamı)

3- Ölen … ile müvekkil, … tarihinden itibaren … ili, … ilçesi, … Mahallesi,  … adresinde bulunan … ada,  … parselde tapuya kayıtlı ve mülkiyeti ölen eşe ait bulunan taşınmazda … tarihinden itibaren birlikte oturmuşlardır. Söz konusu konut aile konutu niteliğini taşımaktadır. Şöyle ki: …

(EK-3- Tapu kaydı)

4- Sağ kalan eşin … . katılma alacağı bulunmaktadır. Şöyle ki: … .

5- Müvekkilin eski yaşantısını sürdürebilmesini sağlamak için katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle, ölen eşine ait olan aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınması için haklı sebepler mevcuttur. Şöyle ki: … .

Yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı ölen eşe ait aile konutu üzerinde sağ kalan eş lehine mülkiyet hakkı tanınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 240 ve ilgili mevzuat.
DELİLLER : 1- … tarihli mal rejimi sözleşmesi

 

2- … tarihli veraset ilamı

3- Tapu kaydı

4- Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 

1- İstemin kabulü ile müvekkil lehine, ölen eşe ait aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. 08/01/2015

  

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat

Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız