Aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harç yatırılmış olmalıdır- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harç yatırılmış olmalıdır

Davacı kadın açtığı dava ile boşanma isteğinin yanında davalı erkek adına kayıtlı konutun tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını talep etmiş, mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiştir. Dava dilekçesiyle alınan başvurma harcı dilekçedeki bütün bağımsız talepleri kapsadığından; davacının “boşanma davası” yanında Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı olan aile konutunun tapu kaydına “aile konutu şerhi konulması” davasının da bulunduğu kabul edilmelidir.

Boşanmanın fer’i niteliğinde olmayan bağımsız nitelikteki aile konutu şerhi talebi yönünden alınması gerekli maktu nitelikteki peşin harç alınmamıştır. Bu nedenle Harçlar Kanununun 30-32. maddelerinde gösterilen usul uygulanarak haç tamamlatılmadan davanın esasına girilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 15.06.2015, E. 2014/23886, K. 2015/12594)

Aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harç yatırılmış olmalıdır

Davalı-davacı kadın aile konutu olan müşterek konuta aile konutu şerhi konulmasını istemiş, başvurma haremi yatırmıştır. Mahkemece maktu peşin harcın ikmali için (Harçlar Kanunu mad.30-32) davalı-davacıya önel verilip, harç tamamlattırılmadan yargılamaya devamla işin esası ile ilgili yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.(Y2HD, 02.03.2010, E. 2009/86, K. 2010/3850.)

Aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harç yatırılmış olmalıdır

Davacı, dava dilekçesinde tedbir nafakası talebi yanında, davalı eşi adına tapuda kayıtlı 492 ada 3 parsel sayılı taşınmazın aile konutu olduğundan bahisle aile konutu şerhi konulması isteminde de bulunmuştur.

Dava dilekçesiyle birlikte alınan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün bağımsız talepleri kapsar. Aile konutu şerhi konulmasıyla ilgili istek maktu harca tabidir. Yargı işlemlerinden alıncak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz (Harçlar K.md.32). Açıklanan sebeplerle aile konutu şerhi konulması için maktu harç noksanlığının tamamlatılması (Harçlar K.md.30-32) ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 25.01.2012, E. 2010/14467, K. 2012/1212.)

Aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harç yatırılmış olmalıdır

Davacı kadın Bursa ili Osmangazi ilçesi, Azap Bey mahallesi 943 ada 19 parsel sayılı taşınmazın aile konutu olduğunu belirterek; bu taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasını istemiştir.

Bir davada yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bağımsız tüm talepleri kapsar. Başvurma harcı yatırılmıştır. Ancak aile konutuyla ilgili istemin maktu peşin harcı yatınlmamıştır. Peşin harç noksanlığı tamamlanmadıkça, davaya devam olunamaz.

Öyleyse davacı tarafa aile konutu şerhiyle ilgili maktu peşin harcı yatırması için süre verilmesi (Harçlar Kanunu m.30-32), yatırıldığı
taktirde, bu konuda gösterilmiş delillere göre olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; bu konuda verilen ihtiyati tedbir kararıyla yetinilmesi usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 24.01.2011, E. 2010/408, K. 2011/643.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.