Aile konutu şerhinin kaldırılması davalarında da tapu sicil müdürlüğünün pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Aile konutu şerhinin kaldırılması davalarında da tapu sicil müdürlüğünün pasif taraf ehliyeti bulunmamaktadır

Dava, tapu kütüğüne davalının başvurusu üzerine tapu müdürlüğünce konulan “aile konutu” şerhinin terkini isteğine ilişkindir. Tapu kütüğüne konulan “aile konutu” şerhi, taşınmaz üzerinde hak sahibinin tasarruf yetkisini kısıtlayıcı ve temlik hakkını yasaklayıcı (Tapu Sicili Tüzüğü m. 49/1-c) işlevinin yanında, o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerinin “iyiniyetini” dışlayıcı işleve de sahiptir (TMK. m. 1009 ve 1010).

Dolayısıyla, eşlerden birinin başvurusu üzerine tapu memurluğunca konulmuş bile olsa, şerhin terkinine ilişkin davalarda tapu sicil müdürlüğünün pasif taraf (husumet) ehliyeti bulunmamaktadır.

Terkin karannın gereğinin tapu müdürlüğünce yerine getirilecek (Tapu Sicili Tüzüğü m. 70) olması da tapu müdürlüğünü davada taraf haline getirmez. Bu bakımdan tapu sicil müdürlüğü aleyhine açılan davanın “taraf sıfatının” yokluğu sebebiyle reddi gerekirken, bu hususun gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. (Y2HD, 23.06.2015,E. 2015/7272, K. 2015/13288)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.