Aile Konutu Şerhine İtiraz Dilekçesi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                     : 


BEYANDA BULUNAN

DAVALI                        

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

D.KONUSU                     :Davacı tarafın Aile Konutu Şerhi Verilmesine İlişkin İstemine Karşı İtirazlarımızın Sunulması Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR              :

 

Davacı ile Müvekkilimiz 0000 yılında evlenmişler. İlk başlarda düzenli ve mutlu yürüyen evlilik birliği bozulmuş. Davacı müvekkile karşı normal bir evlilik birliğinde beklenenin aksine saygı, sevgi ve hoşgörüden uzak temel yükümlülüklerini bile yerine getirmemiştir. Bu nedenle 000 Aile Mahkemesinde müvekkilimiz boşanma davası açma gerekliliğinde bulunmuştur.

 

Öncelikle Aile Konutu eşler için maddi ve manevi anlam ve değeri olan meskendir. Davacının aile konutu şerhi verilmesine ilişkin istemi buranın maddi manevi önemi ve ihtiyaç olması değil tamamen kötü niyetinden kaynaklanmaktadır. Kendisinin tek amacı Müvekkilimize zarar vermektir yoksa kendisi kutsal evlilik birliği içinde ne kızını ne de eşini önemsemiştir.

Davacının evin kredi taksitlerine ilişkin tamamına yakın kısmını kendisinin ödediğine dayanan ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.  

Kaldı ki bu aile konutu şerhinin konulmasına ilişkin talebin Yüce Mahkemeye sunulması, mahkememizi yersiz yere meşgul edecektir. 000000 Esas Dosya numarasından anlaşılacağı üzere davamızdan feragat etmiş bulunmaktayız yani evlilik birliği hukuken devam etmektedir. Bilindiği üzere  TMK Madde 194/3 : Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Buradan hareketle Davacı aile konutu için şerh konulmasını ilgili Tapu Müdürlüğünden talep edebilir. Bu yargılamaya ihtiyaç duyulmayan bir talep olup bunun için dava açılması oldukça yersizdir bu sebeple davanın reddini talep ediyoruz.

                                                                    DAVALI VEKİLİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.