Aile Konutu Şerhi Koyulması Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Koyulması Dava Dilekçesi

Tedbir Talepli.-

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

AİLE KONUTU ŞERHİ

KONULMASINI TALEP

EDEN(Davacı)                      :

VEKİLLERİ                        :

DAVALI                               :

TALEP KONUSU               : Davalı tarafından 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına dava sonuna kadar tedbir konulması talebi.

İZAHAT                                :

1-Davalı ile Müvekkile X tarihinde evlenmiş olup, müşterek evlilikten çocukları bulunmamaktadır.

-Müvekkile ile Davalı arasında X 3. Aile Mahkemesi’nin 2012/1203-E sayılı dosyası ile açmış olduğumuz ve halen layihalar teatisi safahatında bulunan derdest boşanma davası mevcuttur. Tamamı Müvekkilenin gayreti ile evlilik birliği devam ederken satın alınmış olup, satın alındığı tarih itibariyle Davalı adına tescil olunan meskenin aile konutu niteliği taşıdığı izahtan varestedir. Kaldı ki Müvekkile Davalı tarafından evden atılana kadar bu hanede meskun bulunmuşlardır. Müvekkileye edinilmiş mallardan hiçbir şey vermemek uğruna her şeyi yapan Davalı, son olarak ta üzerine kayıtlı olan işyerini muvazaalı olarak devretmiş, ev ve arabasını iş ortağı olan arkadaşına muvazaalı olarak devretme teşebbüsünde bulunmuş, iş ortağına muvazaalı borçlanarak aile konutu nitelikli taşınmaza X İcra Müdürlüğü’nün X E sayılı dosyası ile kayden haciz koydurmuştur.

3-Davalının tüm tutum ve davranışları Müvekkileden boşanıp mal kaçırmak amacına matuf olduğundan; X kain bulunan, Xm2 yüzölçümlü, kat irtifak tapulu, mesken nitelikli taşınmazın aile konutu olarak tahsisine karar verilmesi ile tapuya bu şekilde tescilini, evvelemirde mezkur taşınmazın 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla dava sonuna kadar tapu kaydına tedbir konulmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

TEDBİR TALEBİMİZ        : Davalının davadan haberdar olması halinde diğer bir kısım mallarını boşanma davası akabinde kaçırmış olmasından da anlaşılacağı üzere aile konutu mahiyetli bu taşınmazı da satacağı mutlak olup, satması durumunda Müvekkilenin telafisi imkansız mağduriyeti söz konusu olacağından Usulün 309. maddesi gereği taşınmazın dava sürecinde 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ MÜSTENİDAT  : MK.’nın 194. maddesi, HMK. ve sair ilgili mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ

(Delillerimiz)                          :

1-Nüfus kayıtları,

2-Tapu kayıtları,

3-X İcra Müdürlüğü’nün 2012/10639-E sayılı dosyası,

4-X Aile Mahkemesi’nin 2012/1203-E sayılı dosyası,

5-Lüzumunda tanık beyanları ve sair ikamesi kabil her türlü yasal delail.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, X parselde kain bulunan, X m2 yüzölçümlü, kat irtifak paylı, mesken nitelikli, halen tapuda Davalı adına kayıtlı bulunan bağımsız bölümün aile konutu olarak tapuya tahsisi ve aile konutu olarak tescili ile evvelemirde taşınmazın Davalı tarafından 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla tensiple tapu kaydına dava sonuna kadar tedbir konulmasına, yargılama giderleri ücret-i vekaletin de Davalıya tahmiline karar verilmesini Sayın Mahkemenizden adalete olan güven ve saygılarımızla bil-vekale arz ve talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 4 Mart 2020 11:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.