Aile konutu şerhi konulmasına dair açılmış herhangi bir dava bulunmadığı dikkate alınmadan kesin hüküm oluşturacak şekilde ret hükmü kurulamaz- Yargıtay Kararı

Aile konutu şerhi konulmasına dair açılmış herhangi bir dava bulunmadığı dikkate alınmadan kesin hüküm oluşturacak şekilde ret hükmü kurulamaz

“Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez (HMK.m.26).

Davacı dava dilekçesiyle dava konusu taşınmaza dava süresince geçerli olmak üzere taşınmazın devrinin engellenmesi için tapuya tedbir şerhi konulmasını istemiştir.

Davacı tarafın taşınmaza Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca aile konutu şerhi konulmasına dair bir talebi bulunmamaktadır. Hal böyle olunca X tarihli bozma ilamı taraflar açısından usuli kazanılmış hak oluşturmaz. Mahkemece dava konusu taşınmaza aile konutu şerhi konulmasına dair açılmış herhangi bir dava bulunmadığı dikkate alınmadan kesin hüküm oluşturacak şekilde bu yönde ret hükmü kurarak, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır.” (Y2HD, 13.01.2016, E. 2015/17128, K. 2016/414)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 08:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.