Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi


SEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AİLE KONUTU ŞERHİ

KONULMASINI

TALEP EDEN                     :

VEKİLİ                               : Adana Boşanma Avukatı Saim İNCEKAŞ

ADRES                                 :

KONU                                   : Aile Konutu Şerhi Konulması Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Tapuda ……….. Merkez İlçesi ….. Köyü … Ada …. Parselde  kayıtlı bulunan taşınmaz eşim …… adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.

2- Medeni Kanunun madde 194/3 “..Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.

3- Eşim evi satışa çıkarmıştır. Talebim yerine getirilmediği takdirde evin satılması durumunda sorumluluğun müdürlüğünüzde olduğunu, şikayet, tazminat ve dava hakkımı saklı tuttuğumu tarafınıza iş bu dilekçe ile beyan ederim.

NETİCE VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda, …… Merkez İlçesi ….. Köyü … Ada …. Parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ….. /2019

TALEPTE BULUNAN

EK : 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2-Nüfus kayıt örneği

Avukat Saim İncekaş – Adana Boşanma Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.