Aile konutu şerhi konulması talebi yanında tapu kütüğüne konutla ilgili olarak konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin istek nisbi harca tabidir- Yargıtay Kararı

Aile konutu şerhi konulması talebi yanında tapu kütüğüne konutla ilgili olarak konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin istek nisbi harca tabidir

Davacı açılan davada aile konutu şerhi konulması talebi yanında tapu kütüğüne konutla ilgili olarak davalı şirket lehine konulan ipoteğinde kaldırılmasını talep etmiştir.

İpoteğin kaldırılmasına ilişkin istekler nisbi harca tabidir.İpotek değeri üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32. maddeleri gereğince tamamlattırılması, harç tamamlandığı takdirde işin esasının incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır.(Y2HD, 31.05.2011, E. 2010/20116, K. 2011/9586.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 19:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.