Aile konutu şerhi konulması isteminden karar düzeltme aşamasında da feragat edilebilir- Yargıtay Kararı

Aile konutu şerhi konulması isteminden karar düzeltme aşamasında da feragat edilebilir

Kocanın açtığı dava sonucunda kadına ait taşınmaza aile konutu şerhi konmasına karar verilmiş, davalı kadının temyizi üzerine karar Dairemizin 19.1.2011 gün 2010/9400 esas 2011/387 karar sayılı ilamıyla onanmıştır. Davacı Thomas Patrick Swann hüküm henüz kesinleşmeden 25.1.2011 tarihinde karar düzeltme talebi ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir. Bu nedenle karar düzeltme talebinin kabulüne,

Dairemizin 19.1.2011 gün 2010/9400 esas, 2011/387 karar sayılı onama ilamının kaldrılmasına, davacı Thomas Patrick Swann 25.1.2011 tarihli dilekçesiyle davadan fera-gat ettiğini bildirdiğinden bu konuda bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.(Y2HD, 28.03.2011, E. 2011/5812, K. 2011/5324.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 11:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.