Aile konutu şerhi konulması davasında aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın satımına ilişkin işlemin iptaline ilişkin tapu iptal ve tescil davası sonucu beklenmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Aile konutu şerhi konulması davasında aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın satımına ilişkin işlemin iptaline ilişkin tapu iptal ve tescil davası sonucu beklenmelidir

Davacımn aile konutu şerhi konulması isteğinin kabul edilmesine ilişkin kararın davalı koca tarafından temyiz edilmesi üzerine; aile konutu şerhi konulması istenen İzmir Karabağlar 6032 ada 6 parsel 2 nolu bağımsız bölümdeki meskenin, davalı koca tarafından davanın açılmasından sonra 20.9.2011 tarihinde Hüseyin Kara’ya satıldığı ve halen bu kişi adına kayıtlı bulunduğu, eşlerden birine ait olmayıp, üçüncü kişiye ait bulunması nedeniyle de davamn konusuz kaldığı, aile konutu şerhi konulması isteği hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerektiğinden bahisle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Davacı kadın tarafından karar düzeltme isteğinde bulunulması üzerine dosya yeniden incelenmiştir. Davanın açılmasından sonra davalı koca taşınmazı satış sureti ile 3. kişiye devretmiş ise de; davacı taşınmazın satışının iptali ve yeniden davalı koca adına tescili isteğiyle dava açmış bu dosya mahkemece duruşmada incelenmiş ve derdest olduğu görülmüştür. Bir davada hüküm verilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen ve veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilir (HMK md. 165/1).

Ayrıca tapu iptal ve tescil davasımn sonucunun beklenilerek, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi usul ekonomisi yönünden de uygun olacaktır. Ancak bu hususlar ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davacının karar düzeltme isteminin kabulüne Dairemizin 20.03.2013 gün 15758-7503 sayılı bozma ilamının ortadan kaldırılmasına, mahkemece aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın davalı koca tarafından satımına ilişkin işlemin iptali, tapu iptal ve tescile ilişkin İzmir 3. Aile Mahkemesinin 2011/574
esas sayılı dava dosyasmın sonucunun beklenilerek, toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre karar verilmek üzere hükmün değişik gerekçe ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.(Y2HD, 01.07.2013, E. 2013/12005, K. 2013/18325)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.