Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -1-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEM SAHİBİ                   :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF                   :

ADRESİ                                :

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/ …/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 194, 254.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER                                 :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneğİ

İstem Sahibi Vekili

Av.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -2-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :

VEKİLİ :

DAVALI                     :

KONU             : Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması İstemimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile davalı X yılında evlenmiştir. Kurulan evlilik birliği Adana X .Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı ile sona ermiştir. (EK 1)

2-) Evlilik devam ederken  tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları davalı adına kayıtlı Adana İli Çukurova İlçesi X Mahallesi X pafta X ada X parsel X.kat X nolu bağımsız bölümün kaydına Adana X. Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı ile Aile Konutu Şerhi konulmuştur. (EK:2)

3-) Müvekkilim ile davalı arasında boşanma kararından sonra X tarihli Protokol yapılmıştır.(EK:3) Söz konusu protokolün X. maddesi uyarınca davaya konu taşınmazın mülkiyeti müvekkilime devredilecektir.Şu halde davalı taraf da açılan davayı kabul etmektedir.

4-) İş bu nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi X Mahallesi X pafta, X ada X parsel, X. kat X nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan aile konutu şerhinin kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K.  m. 194,m. 254

HUKUKİ DELİLLER       :

-Adana İli Çukurova İlçesi X bölümde kayıtlı taşınmaza ait Tapu Kaydı,

– Adana X. Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas  ve X Karar sayılı ilamı

– Adana X.Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı

– X tarihli Protokol

-Nüfus Kaydı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi X bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan alie konutu şerhinin kaldırılmasına,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.(tarih)

EK     :       

1- Tapu kaydı

2-Adana 7.Aile Mahkemesi’nin X Karar sayılı ilamı

3- Adana 7.Aile Mahkemesi’nin XKarar sayılı ilamı

4- X tarihli Protokol

5- Vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 23:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.