Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -1-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEM SAHİBİ                   :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

KARŞI TARAF                   :

 

ADRESİ                                :

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/ …/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 194, 254.

 

HUKUKİ DELİLLER         :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

EKLER                                 :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneğİ

 

     İstem Sahibi Vekili

     Av.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -2-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                         :  

 

VEKİLİ                          : 

 

DAVALI                         : 

 

KONU                               : Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması İstemimiz Hakkındadır.

 

AÇIKLAMALAR              :

 

1-) Müvekkilimiz ile davalı 2008 yılında evlenmiştir. Kurulan evlilik birliği Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 21/05/2015 tarih 2014/891 Esas ve 2015/302 Karar sayılı ilamı ile sona ermiştir. (EK 1)

 

2-) Evlilik devam ederken  tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları davalı adına kayıtlı Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 21J4 pafta 7035 ada 10 parsel 1.kat 3 nolu bağımsız bölümün kaydına Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarih 2014/711 Esas ve 2014/869 Karar sayılı ilamı ile Aile Konutu Şerhi konulmuştur. (EK:2)

 

3-) Müvekkilim ile davalı arasında boşanma kararından sonra 12/06/2015 tarihli Protokol yapılmıştır.(EK:3) Söz konusu protokolün 5.maddesi uyarınca davaya konu taşınmazın mülkiyeti müvekkilime devredilecektir.Şu halde davalı taraf da açılan davayı kabul etmektedir.

 

4-) İş bu nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 21J4 pafta, 7035 ada 10 parsel, 1.kat 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan aile konutu şerhinin kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 194,m. 254 

 

HUKUKİ DELİLLER        :

-Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 21J4 pafta,    7035 ada 10 parsel, 1.kat 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı    taşınmaza ait Tapu Kaydı,

– Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 21/05/2015 tarih 2014/891 Esas  ve 2015/302 Karar sayılı ilamı

– Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarih 2014/711 Esas ve 2014/869 Karar sayılı ilamı

– 12/06/2015 tarihli Protokol

-Nüfus Kaydı

 

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 21J4 pafta, 7035 ada 10 parsel, 1.kat 3 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan alie konutu şerhinin kaldırılmasına,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.02/07/2015

 

EK     :       

1- Tapu kaydı

2-Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 21/05/2015 tarih 2014/891 Esas  ve 2015/302 Karar sayılı ilamı

3- Adana 7.Aile Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarih 2014/711 Esas  ve 2014/869 Karar sayılı ilamı

4- 12/06/2015 tarihli Protokol

5- Vekaletname örneği

 

Davacı Vekili

              Av.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.