Bir Sayfa Seçin

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -1-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İSTEM SAHİBİ                   :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

KARŞI TARAF                   :

 

ADRESİ                                :

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/ …/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K. m. 194, 254.

 

HUKUKİ DELİLLER         :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda … ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

EKLER                                 :

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi

5-Bir adet onaylı vekaletname örneğİ

 

     İstem Sahibi Vekili

     Av.

Aile Konutu Şerhi Kaldırma Dilekçe Örneği -2-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                         :  

VEKİLİ                          : 

DAVALI                         : 

KONU                               : Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması İstemimiz Hakkındadır.

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkilimiz ile davalı X yılında evlenmiştir. Kurulan evlilik birliği Adana X .Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı ile sona ermiştir. (EK 1)

2-) Evlilik devam ederken  tarafların fiilen ikamet etmekte oldukları davalı adına kayıtlı Adana İli Çukurova İlçesi X Mahallesi X pafta X ada X parsel X.kat X nolu bağımsız bölümün kaydına Adana X. Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı ile Aile Konutu Şerhi konulmuştur. (EK:2)

3-) Müvekkilim ile davalı arasında boşanma kararından sonra X tarihli Protokol yapılmıştır.(EK:3) Söz konusu protokolün X. maddesi uyarınca davaya konu taşınmazın mülkiyeti müvekkilime devredilecektir.Şu halde davalı taraf da açılan davayı kabul etmektedir.

4-) İş bu nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi X Mahallesi X pafta, X ada X parsel, X. kat X nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan aile konutu şerhinin kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 194,m. 254 

HUKUKİ DELİLLER        :

-Adana İli Çukurova İlçesi X bölümde kayıtlı taşınmaza ait Tapu Kaydı,

– Adana X. Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas  ve X Karar sayılı ilamı

– Adana X.Aile Mahkemesi’nin X tarih X Esas ve X Karar sayılı ilamı

– X tarihli Protokol

-Nüfus Kaydı

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle Adana İli Çukurova İlçesi X bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydına konulan alie konutu şerhinin kaldırılmasına,yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.(tarih)

EK     :       

1- Tapu kaydı

2-Adana 7.Aile Mahkemesi’nin X Karar sayılı ilamı

3- Adana 7.Aile Mahkemesi’nin XKarar sayılı ilamı

4- X tarihli Protokol

5- Vekaletname örneği

Davacı Vekili

              Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu – Boşanma ve Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız