Aile konutu şerhi ipotekli konuta da konulabilir- Yargıtay Kararı

Aile konutu şerhi ipotekli konuta da konulabilir

Taşınmazın “aile konutu” olarak özgülendiği ve bu amaçla kullanıldığı tartışmasızdır. Tapu kütüğüne konutla ilgili konulacak şerh, hak sahibinin iradi tasarruflarını kısıtlayıcı taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü kişilerin iyiniyetini dışlayıcı işleve sahiptir.

Bu bakımdan ipoteğin mevcudiyeti konutla ilgili şerh konulmasına engel teşkil etmez. İpoteğin teminat altına aldığı borcun ifa edilmesi halinde de ipoteğin terkin edilmesi yasal olarak imkan dahilindedir. Böyle bir durumda da, şerh konulmaması halinde aile konutu yasal korumadan yoksun kalabilecektir. Öyleyse, davacının, konutun tapu kütüğüne şerh konulmasına ilişkin isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 12.05.2015, E. 2014/27896, K. 2015/9977)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.