Bir Sayfa Seçin

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi -1-


ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Aile Konutunun Özgülenmesi, Bunun Mümkün Olmaması Halinde İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davacı … muris … ile …/…/… tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir. Taşınmazın aile konutu olduğu … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… no’lu kararıyla hükme bağlanmıştır.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı aile konutu olarak kullanmakta olan müvekkil konutu aile konutu olarak kullanmaya devam etmek istemektedir.

3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına aile konutu şerhinin düşülmesini, intifa veya oturma hakkı tesis edilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 652 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle … Ada, …Pafta ve … Parselde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu kaydına aile konutu şerhi düşülmesine, müvekkilim lehine intifa veya oturma hakkı tesis edilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.…/…/…

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi -2-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

 

VEKİLİ :

 

DAVALI :

 

DAVA : Aile Konutu Şerhi Tesisi

 

KONUSU : Müvekkilim ile davalı’nın ortak ikametgahı olan Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1’de kayıtlı taşınmaza Aile konutu tesisi talebidir.

 

İZAHI :

1) Davalı müvekkilimin eşidir. Talep konusu daireyi müvekkilim yaşamlarını sürecek ikametgah olarak satın almış, tapuda davalının adına kayıt ettirmiştir

 

2) Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaz tarafların ortak ikametgahlarıdır.

 

3) Taraflar arasında bir çok konuda tartışmalar baş göstermeye başlamış, Davalının dava konusu taşınmazı satacağını söylenmektedir.

 

4) Müvekkilim tarafından satın alınmış ve davalı adına tapuda kayıtlı ortak ikametgah olan talep konusu taşınmaz aile içinde huzursuzlukların artması halinde davalı tarafından devredilebilir. Bunun önlenmesi için tarafların ortak ikametgahları olan Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25, Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaza Aile konutu tesisi talebinde bulunuyoruz.

 

Ayrıca, dava sonuna kadar taşınmazın devrinin önlenmesi için taşınmaz kaydına ihtiyati tedbir talebinde bulunuyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER : MK ve ilgili sair mevzuat.

 

DELİLLER : Tapu Kaydı, Nüfus Kaydı, İkametgah Belgesi, Tanık Beyanları, diğer tüm yasal deliller.

 

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle

 

1) Öncelikle tensiple birlikte, dava sonuna kadar dava konusu MudanyaGüzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmazın cebri satışları dahil 3. şahıslara devrinin önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2) Davamızın Kabulü ile tarafların ortak ikametgahı olan Mudanya

Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaz kaydına Aile konutu Şerhi tesisine,

3) Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.05.09.2012

Davacı Vekili Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız