Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesii

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi -1-


ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Aile Konutunun Özgülenmesi, Bunun Mümkün Olmaması Halinde İntifa veya Oturma Hakkı Tanınması İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilim davacı … muris … ile …/…/… tarihinde evlenmiş olup evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta … parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir. Taşınmazın aile konutu olduğu … Aile Mahkemesi’nin …/…/… tarihli …/… no’lu kararıyla hükme bağlanmıştır.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla birlikte söz konusu taşınmazı aile konutu olarak kullanmakta olan müvekkil konutu aile konutu olarak kullanmaya devam etmek istemektedir.

3- Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tescilini, bu mümkün olmadığı takdirde tapu kaydına aile konutu şerhinin düşülmesini, intifa veya oturma hakkı tesis edilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 4721 S. K.  m. 652 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle … Ada, …Pafta ve … Parselde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben müvekkil adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu kaydına aile konutu şerhi düşülmesine, müvekkilim lehine intifa veya oturma hakkı tesis edilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.…/…/…

 

Davacı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi -2-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA : Aile Konutu Şerhi Tesisi

KONUSU : Müvekkilim ile davalı’nın ortak ikametgahı olan Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1’de kayıtlı taşınmaza Aile konutu tesisi talebidir.

İZAHI :

1) Davalı müvekkilimin eşidir. Talep konusu daireyi müvekkilim yaşamlarını sürecek ikametgah olarak satın almış, tapuda davalının adına kayıt ettirmiştir

2) Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaz tarafların ortak ikametgahlarıdır.

3) Taraflar arasında bir çok konuda tartışmalar baş göstermeye başlamış, Davalının dava konusu taşınmazı satacağını söylenmektedir.

4) Müvekkilim tarafından satın alınmış ve davalı adına tapuda kayıtlı ortak ikametgah olan talep konusu taşınmaz aile içinde huzursuzlukların artması halinde davalı tarafından devredilebilir. Bunun önlenmesi için tarafların ortak ikametgahları olan Mudanya Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25, Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaza Aile konutu tesisi talebinde bulunuyoruz.

Ayrıca, dava sonuna kadar taşınmazın devrinin önlenmesi için taşınmaz kaydına ihtiyati tedbir talebinde bulunuyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER : MK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : Tapu Kaydı, Nüfus Kaydı, İkametgah Belgesi, Tanık Beyanları, diğer tüm yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle

1) Öncelikle tensiple birlikte, dava sonuna kadar dava konusu MudanyaGüzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmazın cebri satışları dahil 3. şahıslara devrinin önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2) Davamızın Kabulü ile tarafların ortak ikametgahı olan Mudanya

Güzelyalı Mah. Zigra Mevkii, Pafta :25,Ada :406, parsel : 2’de kat mülkiyeti daire 16/170 zemin kat Daire :1 nolu taşınmaz kaydına Aile konutu Şerhi tesisine,

3) Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.05.09.2012

 

Davacı Vekili Av. 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir. Yazım hataları ve kötü bir Türkçe ile yazılan yorumlar onaylanmayacaktır.

 1. Deniz Barlas dedi ki:

  Üstadım Merhabalar ,

  Müvekkilimin eşi 1 yıl kadar önce ölmüş olup geriye yaklaşık 300.000,00 TL tutarında iki adet taşınmaz vardır. Bu taşınmazlardan birinde sağ kalan eş oturmaktadır. Hatta bu taşınmaz, ölen eş ile sağ kalan eşin birlikte edinip birlikte oturduğu bir dairedir. Yani aile konutudur. Müvekkilin çocukları annelerini izaleyi şüyu davası açmakla tehdit ediyorlar. Biz de bu duruma karşı müvekkilin katılma payı, aile konutunun bedelinden düşük olduğundan aile konutu üzerinde sağ kalan eşe intifa hakkı tanınması ve aile konutundaki eşyalar üzerinde de mülkiyet hakkı tanınmasını talep edeceğiz. Olayı kısaca özetledim, sorularım ise şunlar ;

  1- Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleri mi olacak ?
  2- Bu dava nispi harca mı tabidir ? Şayet nispi harca tabi ise dava değerini neye göre göstereceğim ?

  Öncelikle paylaşımınız için teşekkür eder, yardımlarınız için ise müteşekkir olurum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.