Aile konutu sağlanan kredi ile temin edilmişse kredinin teminatı olmak üzere konut üzerine ipotek tesisine malik olmayan eş açık rıza vermiş sayılır- Yargıtay Kararı

Aile konutu sağlanan kredi ile temin edilmişse kredinin teminatı olmak üzere konut üzerine ipotek tesisine malik olmayan eş açık rıza vermiş sayılır

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ipoteğin, aile konutunun finansmanı için kullanılan “konut destek kredisinin teminatı için tesis edildiğinin anlaşılmasına, böyle bir durumda aile konutu, sağlanan kredi ile temin edildiğine göre, kredinin teminatı olmak üzere konut üzerine ipotek tesisine diğer eşin açık rıza vermiş sayılacağına (Y. 2. H.D. 25.10.2013 tarihli 2012/24670 esas, 2013/24200 karar sayılı kararı) göre, verilen ret kararı, ipoteğin kaldırılması talebi bakımından açıklanan sebeple doğru bulunduğundan, davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. (Y2HD, 12.05.2015, E. 2014/27896, K. 2015/9977)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.